Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 4 ngày 01/11/2016

Thứ ba - 22/11/2022 22:15
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 4 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 13/11/2016 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Ngoài ra, năm nay BLL còn mời ca sĩ và một số danh hài đến giao lưu tại buổi họp đồng hương Làng Sơn Tùng ở Phía Nam.

Tôi xin được trân trọng cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt đến bà con gần xa. Đồng thời xin được báo cáo chi tiết sự ủng hộ đóng góp tại buổi họp để bà con được rõ.

Tổng hợp như sau:

  QUỸ THƯỜNG NIÊN CƠM TRƯA KHÁC TỔNG CỘNG
Phí thành viên                      5,500,000              5,500,000
Ủng hộ                    21,000,000           21,000,000
          
Tổng cộng                  26,500,000             26,500,000
         
Ghi chú:        
- Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự, trong đó có Đoàn Quang Minh, Văn Bạch La, Văn Vân Tùng, Văn Đình Minh Tấn, Văn Tin, Đoàn Phước Dương, Đoàn Phước Lượng, Đoàn Huyên.
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ.
Tổng chi phí cho bữa trưa là 14,400,000 đồng (7 bàn ~ 80 người) , Tiền bồi dưỡng ca sĩ (a Minh & Hồi) tạm ứng 3tr, tiền hoa chi cho A Minh 500k, tiền bồi dưỡng âm thanh 2tr
Ngoài ra, Gia đình chị Tỵ có góp thêm 1tr cho quỹ khuyến học của BLL. Cuối buổi một số anh em đóng góp tiền nhậu nhưng không chi hết nên ủng hộ cho quỹ BLL số tiền là 1,150,000 đồng.
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, cánh Bình Phước, Đồng Nai và miền Tây không thấy tham dự.

Tình hình thu chi quỹ của Ban liên lạc trong năm sẽ được cập nhật bằng 1 báo cáo khác.

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM
TẠI NGÀY 13/11/2016
PHÍ NĂM ỦNG HỘ CỘNG
1 ĐOÀN QUANG MINH   200,000          800,000               1,000,000
2 VĂN BẠCH LA   200,000                    200,000
3 Văn Vân Tùng   200,000                    200,000
4 VĂN HÙNG                               -  
5 VĂN BÍCH   100,000          400,000                  500,000
6 Văn Hữu Kiêm   100,000          200,000                  300,000
7 ĐOÀN QUANG HỒI   100,000          400,000                  500,000
8 ĐOÀN XUÂN QUỐC   100,000       1,900,000               2,000,000
9 ĐOÀN MINH THIỆN   100,000          200,000                  300,000
10 HỒ VĂN MINH   100,000          400,000                  500,000
11 HỒ VĂN LUYỆN   100,000          400,000                  500,000
12 HỒ VĂN TUYẾN   100,000          400,000                  500,000
13 HỒ CHÍNH   100,000          100,000                  200,000
14 HỒ TÂN                               -  
15 HỒ HẬU   100,000          400,000                  500,000
16 ĐOÀN QuỐC BÌNH                              -  
17 HỒ HỮU THUẤN   100,000          300,000                  400,000
18 HỒ HỮU TÂN   100,000          300,000                  400,000
19 ĐOÀN QUANG LẬP   100,000          400,000                  500,000
20 ĐOÀN QUANG BỬU                               -  
21 HỒ HỮU CHÂU   100,000                       -                    100,000
22 ĐÀO CƯỜNG   100,000          200,000                  300,000
23 VĂN ĐÌNH MINH NGỌC   100,000          100,000                  200,000
24 VĂN ĐÌNH MINH TẤN   200,000                    200,000
25 ĐOÀN PHƯỚC SANG                              -  
26 SÀI ĐỎ (ĐỘI 8)                              -  
27 ĐOÀN QUANG THÀNH                              -  
28 VĂN TIN   200,000          200,000                  400,000
29 ĐOÀN THANH VŨ                              -  
30 VĂN HỮU VŨ   100,000                    100,000
31 ĐOÀN MINH   100,000          400,000                  500,000
32 VĂN HỮU TÀI   100,000          100,000                  200,000
33 Trần Thanh Tiến                              -  
34 Văn Tri Kỹ                              -  
35 Hồ Võ Thanh Bình                              -  
36 Đoàn Phước Kỳ                              -  
37 Đoàn phước Thiện                              -  
38 Đoàn Phước Dương   200,000          300,000                  500,000
39 Đoàn Phước Lượng   200,000          300,000                  500,000
40 Hồ Thành                              -  
41 Đoàn Quang Cần                              -  
42 Đoàn Quánh                              -  
43 Đoàn Lập   100,000          200,000                  300,000
44 Đoàn Hải                              -  
45 Hồ Hữu Phong                              -  
46 Đoàn Phước Dũng                              -  
47 Đoàn Phước Lộc   100,000          200,000                  300,000
48 Văn Hữu Nhật   100,000                    100,000
49 Văn Hữu Nhơn   100,000          300,000                  400,000
50 Đoàn Huyên   200,000                    200,000
51 Đoàn Quang Tuấn                              -  
52 Lê Quốc Huy                              -  
53 Văn Hữu Hiệp                              -  
54 Đoàn Toại                              -  
55 Hồ Tỉnh   100,000          100,000                  200,000
56 Hồ Sơn                              -  
57 Đoàn Phước Toàn   100,000          200,000                  300,000
58 Đoàn Phước Tường   100,000          100,000                  200,000
59 Văn Hữu Thanh                              -  
60 Hồ Đăng Thông                               -  
61 Hồ Đăng Sáu                              -  
62 Hồ Đang Thanh                               -  
63 Hồ Mai Đăng Khoa                              -  
64 Đoàn Phước Nguyên    100,000          300,000                  400,000
65 Hồ Ngà                              -  
66 Đoàn Anh                              -  
67 Văn Xuân Tần                              -  
68 Đoàn Quang Trường                              -  
69 Đoàn Phước Lĩnh                              -  
70 Đoàn Phước Sáng                              -  
71 Hồ Hữu Viện                              -  
72 Hồ Hữu Nghị                              -  
73 Đoàn Khôi                              -  
74 Văn Hữu Tường                              -  
75 Hồ Quang Trung                              -  
76 Hoàng Cơ                              -  
77 Đoàn Quang Nhân                              -  
78 Hoàng Xuân Khoa                              -  
79 Hồ Minh Quang                              -  
80 Trần Quang Vũ                              -  
81 Đoàn Quang Hào                              -  
82 Văn Xuất                              -  
83 Văn Hữu Hoàng                              -  
84 Hồ Việt                              -  
85 Hồ Tuất                              -  
86 Văn Hữu Tình   100,000          100,000                  200,000
87 Hồ Ngọc Bảo   100,000          100,000                  200,000
88 O Dượng Tín + Huệ            600,000                  600,000
89 Văn Hữu Bửu   100,000          100,000                  200,000
90 O Truyền (C Vồ)            200,000                  200,000
91 Huyền Lực         1,000,000               1,000,000
92 Đoàn Thị Bích            500,000                  500,000
93 Hồ Thị Thảo            300,000                  300,000
94 Đoàn Quang Dũng   100,000          200,000                  300,000
95 Chị Hoa Gò Vấp            300,000                  300,000
96 Đoàn Sơn (con Chú Lọng)   100,000          200,000                  300,000
97 Đoàn Quang Bốn (con Chú Lọng)   100,000          200,000                  300,000
98 Dũng + Tài            200,000                  200,000
99 Tiên+ Cơ   100,000                    100,000
100 O Lan (C Tất)            300,000                  300,000
101 O Như (Đà Lạt)            200,000                  200,000
102 Bác Văn Thị Mua            500,000                  500,000
103 Chị Thúy (Phe Ba)            300,000                  300,000
104 Chị Tuyết (Ca Xá)            300,000                  300,000
105 Hồ Duy Khánh (Đội 10)   100,000          100,000                  200,000
106 Nguyễn Xuân Long (Đội 10)   100,000          100,000                  200,000
107 Hồ Đăng Thắng (Đội 8)   100,000          100,000                  200,000
108 Trần Lê Tấn Hoàng (Đông Lâm)            200,000                  200,000
109 Lê Minh Huy (Đội 10)  100,000          100,000                  200,000
110 Lê Minh Quyền (Đội 10)  100,000          100,000                  200,000
111 Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh)            500,000                  500,000
112 Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu            700,000                  700,000
113 Anh Chị Ánh+Khuyên         1,000,000               1,000,000
114 Anh Chị An+Ánh         1,000,000               1,000,000
115 Dũng+ Lan            200,000                  200,000
116 O Dượng Nhi Hồ            500,000                  500,000
117 Trần Quang Quý (Đông Lâm)            200,000                  200,000
118 Gia đình anh chị
Trần Anh Dũng+ Đoàn Thị Tỵ
        1,000,000               1,000,000
119                                      
                                                          -  
  Tổng cộng 5,500,000     21,000,000             26,500,000

 

Danh sách này cập nhật đến 13/11/2016. Sau thời điểm này, mọi bổ sung chỉnh sửa sẽ được chúng tôi cập nhật ở mục Báo cáo thu chi quỹ năm 2016-2017

Trong cuộc họp, BLL đã có chi 500k để thăm viếng anh Văn Hữu Nhật bị tai nạn nên không tham gia hội được. 

Tài khoản nhận đóng góp như sau:

Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện

Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41

Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây

Nội dung: Đóng góp/ủng hộ quỹ langsontung.

Trường hợp muốn ủng hộ kinh phí xây dựng web thì ghi như sau: ủng hộ kinh phí làm website langsontung.vn

 

Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện

Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07

Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM

Tình hình thu chi luôn được cập nhật trong bài này, anh chị em luôn update để biết nhé.

ACE có thể confirm/contact qua skype: thiendmskype

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây