Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 24/11/2019

Thứ ba - 22/11/2022 22:23
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 7 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 24/11/2019 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.
Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 24/11/2019

Tôi xin được trân trọng cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt đến bà con gần xa. Đồng thời xin được báo cáo chi tiết sự ủng hộ đóng góp tại buổi họp đến 13:00 ngày 24/11/2019 để bà con được rõ.

  Quỹ BLL Quỹ đầu tư Quỹ web Tổng cộng
Phí Thường niên 5,400,000     5,400,000
Cơm trưa 9,800,000     9,800,000
Ủng hộ của bà con 66,800,000 0   66,800,000
Tổng cộng 82,000,000 0 0 82,000,000
Ghi chú:        

Bên cạnh việc đóng góp và ủng hộ tiền, có những khoảng chi được bà con tự nguyện mua để cúng như sau:

         + Chi phí in ấn băng rôn, thiệp mời khoảng 2,5tr: Gia đình a Hồ Văn Luyện tài trợ

         + Chi phí Con heo quay 15kg cúng tổ khoảng 4tr: Gia đình anh chị Ánh - Khuyên tài trợ

       + Chi phí Mâm cúng tổ (Nhan đèn, trái cây, hoa quả , 2 con gà) : Gia đình a Huyền Lực tài trợ

- Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự là Văn Hữu Kiêm, Đoàn Quánh.

- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ.
Tổng chi phí cho bữa trưa là 34,000,000 đồng (12 bàn, hơn 120 người), Tiền bồi dưỡng ca sĩ MC là 6tr đồng cho ca sỹ Hồng Quyên và Nguyễn Huy (Được anh Đoàn Hải- Giám đốc DNTN Nam Thuận tài trợ theo ước nguyện của anh Hải trước khi diễn ra cuộc họp hội đồng hương được cộng gộp chung trong khoản mục 66.9tr mà bà con ủng hộ ở trên)
Năm nay, ngoài bà con ở TPHCM, còn có một số bà con từ các làng khác như Lai Trung, Phú Lương A, Phú Lương B, BLL H. Quảng Điền đến tham dự cùng họp mặt chung với bà con Làng Sơn Tùng ở TPHCM
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, cánh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa (a Hồ Hữu Ngàn) và miền Tây có a Lộc ở Sóc Trăng cũng sắp xếp thời gian lên tham dự.

 

Chi tiết từng bà con đóng góp và ủng hộ quỹ BLL tại ngày 24/11/2019 như sau:

STT HỌ VÀ TÊN ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM
Tại ngày 24/11/2019
 PHÍ NĂM   CƠM TRƯA   ỦNG HỘ   CỘNG 
  TỔNG CỘNG  5,400,000     9,800,000    66,800,000      82,000,000  
1 Gia đình chú Đoàn Quang Minh                       -    
2 Văn Bạch La     100,000        200,000         200,000          500,000  
3 Văn Vân Tùng                       -    
4 Văn Hùng                       -    
5 Văn Bích     100,000        200,000         200,000          500,000  
6 Văn Hữu Kiêm     200,000        200,000         400,000          800,000  
7 Đoàn Quang Hồi + C Vân     100,000        200,000         700,000       1,000,000  
8 Đoàn Xuân Quốc + Chị Thoa     100,000        200,000      9,700,000      10,000,000  
9 Đoàn Minh Thiện + Phương     100,000        200,000      1,700,000       2,000,000  
10 Hồ Văn Minh     100,000        200,000      3,200,000       3,500,000  
11 Hồ Văn Luyện     100,000        200,000      3,200,000       3,500,000  
12 Hồ Văn Tuyến     100,000        200,000      2,700,000       3,000,000  
13 Hồ Chính     100,000         100,000        200,000    
14 Hồ Hiệp Tân                       -    
15 Hồ Hậu     100,000        200,000         400,000          700,000  
16 Đoàn Quốc Bình                       -    
17 Hồ Hữu Thuấn     100,000        200,000         200,000          500,000  
18 Hồ Hữu Tân     100,000        200,000         400,000          700,000  
19 Đoàn Quang Lập (Chú Long Đ 9)                       -    
20 Đoàn Quang Bửu                       -    
21 Hồ Hữu Châu                       -    
22 Đào Cường     100,000        200,000         700,000       1,000,000  
23 Văn Đình Minh Ngọc                       -    
24 Văn Đình Minh Tấn                       -    
25 Đoàn Phước Sang                       -    
26 SÀI ĐỎ (ĐỘI 8)                       -    
27 Đoàn Quang Thành     100,000        200,000         200,000          500,000  
28 Văn Hữu Tin     100,000        200,000         200,000          500,000  
29 Đoàn Thanh Vũ                       -    
30 Văn Hữu Vũ     100,000           100,000          200,000  
31 Đoàn Minh     100,000        200,000         200,000          500,000  
32 Văn Hữu Tài     100,000        200,000         200,000          500,000  
33 Trần Thanh Tiến     100,000        200,000      1,000,000       1,300,000  
34 Văn Tri Kỷ     100,000        200,000         500,000          800,000  
35 Hồ Võ Thanh Bình                       -    
36 Đoàn Phước Kỳ                       -    
37 Đoàn Phước Thiện                       -    
38 Đoàn Phước Dương     100,000                       100,000  
39 Đoàn Phước Lượng     100,000        200,000    2,000,000     2,300,000  
40 Đoàn Phước Minh (con A Luợng)     100,000        200,000            300,000  
41 Hồ Thành                       -    
42 Đoàn Quang Cần     100,000        200,000            300,000  
43 Đoàn Quánh     200,000        200,000         100,000          500,000  
44 Đoàn Lập (Thợ Mộc)     100,000        200,000      1,400,000       1,700,000  
45 Đoàn Hải     100,000        200,000      5,700,000       6,000,000  
46 Hồ Duy Khánh (đội 10)                       -    
47 Đoàn Phước Dũng                       -    
48 Đoàn Phước Lộc                       -    
49 Văn Hữu Nhật     100,000        200,000         200,000          500,000  
50 Văn Hữu Nhơn     100,000        200,000            300,000  
51 Đoàn Huyên     100,000           100,000          200,000  
52 Đoàn Quang Tuấn                       -    
53 Lê Quốc Huy                       -    
54 Văn Hữu Hiệp     100,000        200,000            300,000  
55 Đoàn Toại     100,000        200,000         200,000          500,000  
56 Hồ Đăng Tỉnh     100,000        200,000         200,000          500,000  
57 Hồ Sơn                       -    
58 Đoàn Phước Toàn     100,000        200,000            300,000  
59 Đoàn Phước Tường                       -    
60 Văn Hữu Thanh                       -    
61 Hồ Đăng Thông                        -    
62 Hồ Đăng Sáu                       -    
63 Hồ Đang Thanh                        -    
64 Hồ Mai Đăng Khoa                       -    
65 Đoàn Phước Nguyên      100,000        200,000         200,000          500,000  
66 Hồ Ngà                       -    
67 Đoàn Anh                       -    
68 Văn Xuân Tần                       -    
69 Đoàn Quang Trường                       -    
70 Đoàn Phước Lĩnh                       -    
71 Đoàn Phước Sáng                       -    
72 Hồ Hữu Viện                       -    
73 Hồ Hữu Nghị                       -    
74 Đoàn Khôi                       -    
75 Văn Hữu Tường                       -    
76 Hồ Quang Trung                       -    
77 Đoàn Phước Thịnh                        -    
78 Đoàn Quang Nhân                       -    
79 Hoàng Xuân Khoa (chú Thám Đ 9)     100,000        200,000            300,000  
80 Hồ Minh Quang                       -    
81 Trần Quang Vũ                       -    
82 Đoàn Quang Hào                       -    
83 Văn Xuất                       -    
84 Văn Hữu Hoàng                       -    
85 Hồ Việt                       -    
86 Hồ Tuất                       -    
87 Văn Hữu Tình                       -    
88 Hồ Ngọc Bảo                       -    
89 O Dượng Tín + Huệ                       -    
90 Văn Quốc Bửu (chú Thầm)     100,000        200,000         200,000          500,000  
91 O Truyền + Như (C Vồ)           200,000          200,000  
92 Gia đình anh chị Huyền Lực        2,000,000       2,000,000  
93 Đoàn Thị Bích                       -    
94 Hồ Thị Thảo (Thủ Đức)                       -    
95 Đoàn Viết Dũng     100,000        200,000      1,000,000       1,300,000  
96 Chị Hoa + A Hùng ( Gò Vấp)                       -    
97 Đoàn Sơn (con Chú Lọng)     100,000        200,000         200,000          500,000  
98 Đoàn Quang Bốn (con Chú Lọng)                       -    
99 Vợ chồng Dũng + Tài (Mỹ)           500,000          500,000  
100 Gia Đình anh chị Tiên+ Cơ           200,000          200,000  
101 O Lan (C Tất)           600,000          600,000  
102 O Như (Đà Lạt)        1,000,000       1,000,000  
103 Bác Văn Thị Mua           300,000          300,000  
104 Chị Thúy (Phe Ba)                       -    
105 Chị Tuyết (Ca Xá)                       -    
106                         -    
107 Nguyễn Xuân Long (Đội 10)     100,000        200,000            300,000  
108 Hồ Đăng Thắng (Đội 8)                       -    
109 Lê Minh Huy (Đội 10)                       -    
110 Lê Minh Quyền (Đội 10)                       -    
111 Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh)           500,000          500,000  
112 Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu                       -    
113 Anh Chị Ánh+Khuyên         2,000,000       2,000,000  
114 Anh Chị An+Ánh                       -    
115 Anh chị Dũng+ Lan           200,000          200,000  
116 O Dượng Nhi Hồ                       -    
117 Trần Quang Quý (Đông Lâm)                       -    
118 GĐ Trần Anh Dũng+Đoàn Thị Tỵ        2,000,000       2,000,000  
119 Đoàn Thị Ánh (Đội 9)         200,000            200,000  
120 Thầy Chớ (Đông Lâm)                        -    
121 Văn Hùng (Làng Mỹ Thạnh)                        -    
122 Hồ Đăng Hồi (D98)                        -    
123 Phan Văn Đệ (em Vợ Văn Tin)                        -    
124 Anh chị Trịnh Thị Xuân (Bắc Hải)                        -    
125 Đoàn Phước Kiêm (Q8)                        -    
126 Hồ Thị Hoài           200,000          200,000  
127 Đoàn Quang Lộc (chú Lọng)      100,000        200,000         200,000          500,000  
128 Hồ Hữu Hào (Đắc Lắc)                        -    
129 Chị Gái (Đội 10)            300,000          300,000  
130 Chị Nghệ đội 10            300,000          300,000  
131 Hồ Thị Đích (Mỹ)                        -    
132 Hồ Đăng Thái (Đ 9)                        -    
133 Hồ Đăng Lý (Chì)                        -    
134 Hồ Xuân Lực (Đ 9)                        -    
135 Lê Đình Huy (Đ 10 con Lê Phốt)                        -    
136 Đoàn Quang Long (con a Minh Đội 10)     100,000        200,000         200,000          500,000  
137 Đoàn Đức     100,000        200,000         200,000          500,000  
138 Hồ Vũ (Xuân)                       -    
139 Đoàn Văn Định     100,000        200,000            300,000  
140 Hồ Như Nguyệt (con Hồ Tân)                       -    
141 a Thành (phe ba)                       -    
142 Văn thị Chi                       -    
143 A Hoàng Minh Nhân Chủ tịch hội đồng hương Quảng Điền                       -    
144 A Hồ Chí Thắng Đại diện BLL TT Sịa                       -    
145 Hồ Thị Hoài (Con a Tạo Đ 10                       -    
146 Hoàng Đăng Phước Ấn (Con AC Ánh+ Khuyên)            500,000          500,000  
147 Hoàng Đăng Phước Bảo + Ngọc Diệu (Con A C Khuyên+ Ánh)           500,000          500,000  
148 Đào Ngọc Hòa (Con chú Cứ) Đ 9.                       -    
149 Gia Đình Võ Chánh + Ngọc Quý           500,000          500,000  
150 DNTN Nam Thuận        5,000,000       5,000,000  
151 Đoàn Quang Lộc (Sóc Trăng)            500,000          500,000  
152 O Duợng Gái + Đổng           500,000          500,000  
153 Hồ Thị Ngâu (Ồ Ồ)           500,000          500,000  
154 Hồ Hữu Ngàn (Ngà - Bà Rịa)     100,000        200,000         200,000          500,000  
155 Hồ Đăng Phò (LST)           500,000          500,000  
156 Hồ Ngọc Toàn (Đ8- Trảng Bom)     100,000        200,000         200,000          500,000  
157 Văn Thị Ngọc Trang (con Ô Kiêm)           500,000          500,000  
158 Văn Thị Ngọc Dung (con Ô Kiêm)           500,000          500,000  
159 Huyền và Bạn ( NV a Quốc)           500,000          500,000  
160 Hồ Thị Lữ (Đội 10)           300,000          300,000  
161 Đoàn Minh Cuờng (con Dũng bác Diễu)     100,000        200,000                 -            300,000  
162 Văn Hữu Quang (chú Vinh giỏ)     100,000        200,000            300,000  
163 Văn Quang Vinh (chú Việt Đ 9)     100,000        200,000            300,000  
164 Đoàn Thuấn (Đ 100     100,000        200,000            300,000  
165 Văn Chuơng     100,000        200,000            300,000  
166 Trần Kia (bạn a Quốc)        1,000,000       1,000,000  
167 Hội Đồng Hương H.Quảng Điền ( a Phan Cảnh Duy)                       -    
168 Hội Đồng Hương Quảng Phuớc (a Thắng)           500,000          500,000  
169 Hội Đồng Hương làng An Gia        1,000,000       1,000,000  
170 Hội Đồng Hương làng Đức Trọng        1,000,000       1,000,000  
171 BLL đồng hương Lai Trung            500,000          500,000  
172  BLL đồng hương LST ở Đà Lạt                       -    
173 Trần Lê Tấn Hoàng (Đông Lâm)                       -    
174 Hội Đồng Hương Làng Phú Luơng A           500,000          500,000  
175 Hội Đồng Hương Làng Phú Luơng B        1,000,000       1,000,000  
176 Anh Bảo (Doanh Nghiệp Bảo Xuân)        2,000,000       2,000,000  
177          
178          
179          
180          
                          -    
  Tổng cộng  5,400,000     9,800,000    66,800,000      82,000,000  

Bà con có thể ủng hộ, đóng góp quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung.
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn
 
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07  
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ.

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây