Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 29/11/2020

Thứ ba - 22/11/2022 22:30
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 8 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 29/11/2020 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.
Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 29/11/2020

Tôi xin được trân trọng cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt đến bà con gần xa. Đồng thời xin được báo cáo chi tiết sự ủng hộ đóng góp tại buổi họp đến 13:00 ngày 29/11/2020 để bà con được rõ.

  Quỹ BLL Quỹ đầu tư Khác Tổng cộng
Phí Thường niên 3,800,000     3,800,000
Cơm trưa 10,800,000     10,800,000
Ủng hộ của bà con 82,400,000 0 0 82,400,000
Tổng cộng 97,000,000 0 0 97,000,000

 

Ghi chú:        

Bên cạnh việc đóng góp và ủng hộ tiền, có những khoảng chi được bà con tự nguyện mua để cúng như sau:

       + Chi phí in ấn băng rôn, thiệp mời khoảng 2,5tr: Gia đình a Hồ Văn Luyện tài trợ

       + Chi phí Mâm cúng tổ (Nhan đèn, trái cây, hoa quả , 2 con gà) : Gia đình a Huyền Lực tài trợ

- Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự ...

- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ.
Tổng chi phí cho bữa trưa là 47,000,000 đồng (13 bàn, hơn 130 người) bao gồm cả tiền bia, nước ngọt khoảng 11.5tr.
Năm nay, ngoài bà con ở TPHCM, còn có một số bà con từ các làng khác như Lai Trung, Phú Lương A, Phú Lương B, Nam Dương, BLL H. Quảng Điền đến tham dự cùng họp mặt chung với bà con Làng Sơn Tùng ở TPHCM
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, bà con khu vực Bình Phước năm nay không thấy tham dự.

Chi tiết từng bà con đóng góp và ủng hộ quỹ BLL tại ngày 29/11/2020 như sau:

STT HỌ VÀ TÊN ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM
Tại ngày 29/11/2020
 PHÍ NĂM  CƠM TRƯA   ỦNG HỘ   CỘNG 
  TỔNG CỘNG     3,800,000     10,800,000        82,400,000         97,000,000
           
1 Gia đình chú Đoàn Quang Minh     100,000         1,900,000        2,000,000
2 Văn Bạch La                        -                      -  
3 Văn Vân Tùng                      -                      -  
4 Văn Hùng                       -                      -  
5 Văn Bích      100,000       300,000          600,000        1,000,000
6 Gia đình chú Văn Hữu Kiêm      100,000       300,000          100,000           500,000
7 Đoàn Quang Hồi + C Vân      100,000       300,000          600,000        1,000,000
8 Đoàn Xuân Quốc + Chị Thoa
Đại lý vé máy bay Đoàn Lê
     100,000       300,000       7,600,000        8,000,000
9 Gia đình  Đoàn Minh Thiện      100,000       300,000       2,800,000        3,200,000
10 Gia đình Hồ Văn Minh      100,000       300,000       2,100,000        2,500,000
11 Gia đình Hồ Văn Luyện      100,000       300,000       3,100,000        3,500,000
12 Gia đình Hồ Văn Tuyến      100,000       300,000       2,600,000        3,000,000
13 Hồ Chính      100,000       300,000                   -             400,000
14 Hồ Hiệp Tân                       -                      -  
15 Gia Đình anh Hồ Hậu        100,000       300,000       1,000,000        1,400,000
16 Đoàn Quốc Bình                        -                      -  
17 Hồ Hữu Thuấn      100,000       300,000          300,000           700,000
18 Hồ Hữu Tân      100,000       300,000          100,000           500,000
19 Đoàn Quang Lập (Chú Long Đ 9)                         -                        -  
20 Đoàn Quang Bửu                         -                        -  
21 Hồ Hữu Châu                         -                        -  
22 Gia đình Đào Cường      100,000       300,000       1,600,000        2,000,000
23 Gia đình Văn Đình Minh Ngọc      100,000       300,000       1,600,000        2,000,000
24 Văn Đình Minh Tấn                        -                      -  
25 Đoàn Phước Sang                        -                      -  
26 SÀI ĐỎ (ĐỘI 8)                        -                      -  
27 Gia đình Đoàn Quang Thành        100,000       300,000       2,000,000        2,400,000
28 Văn Tin      100,000       300,000          600,000        1,000,000
29 Đoàn Thanh Vũ                       -                    -  
30 Văn Hữu Vũ      100,000       300,000          100,000           500,000
31 Đoàn Minh                       -                      -  
32 Văn Hữu Tài      100,000       300,000          100,000           500,000
33 Trần Thanh Tiến                        -                      -  
34 Văn Tri Kỷ                       -                      -  
35 Hồ Võ Thanh Bình                        -                      -  
36 Đoàn Phước Kỳ                        -                      -  
37 Đoàn Phước Thiện                        -                      -  
38 Đoàn Phước Dương      100,000                      -             100,000
39 Đoàn Phước Lượng      100,000       300,000       1,500,000        1,900,000
40 Đoàn Phước Minh (con A Luợng)                       -                      -  
41 Hồ Thành                       -                      -  
42 Đoàn Quang Cần                        -                      -  
43 Đoàn Quánh      100,000       300,000          400,000           800,000
44 Đoàn Lập (Thợ Mộc)      100,000       300,000       2,000,000        2,400,000
45 Gia đình Đoàn Hải      100,000       300,000       4,600,000        5,000,000
46 Hồ Duy Khánh (đội 10)                        -                     -  
47 Đoàn Phước Dũng                        -                      -  
48 Đoàn Phước Lộc                       -                      -  
49 Gia đình Văn Hữu Nhật      100,000       300,000       2,000,000        2,400,000
50 Văn Hữu Nhơn      100,000                      -             100,000
51 Đoàn Huyên                        -                      -  
52 Đoàn Quang Tuấn                        -                      -  
53 Lê Quốc Huy                        -                      -  
54 Văn Hữu Hiệp                        -                      -  
55 Đoàn Toại                        -                      -  
56 Hồ Đăng Tỉnh                        -                      -  
57 Hồ Sơn                        -                      -  
58 Đoàn Phước Toàn                        -                      -  
59 Đoàn Phước Tường                        -                      -  
60 Văn Hữu Thanh                        -                      -  
61 Hồ Đăng Thông                         -                      -  
62 Hồ Đăng Sáu                        -                      -  
63 Hồ Đang Thanh                         -                      -  
64 Hồ Mai Đăng Khoa                         -                        -  
65 Đoàn Phước Nguyên       100,000       300,000          100,000           500,000
66 Hồ Ngà      100,000       300,000          100,000           500,000
67 Đoàn Anh                        -                      -  
68 Văn Xuân Tần                        -                      -  
69 Đoàn Quang Trường                        -                      -  
70 Đoàn Phước Lĩnh                        -                      -  
71 Đoàn Phước Sáng                        -                      -  
72 Hồ Hữu Viện                        -                      -  
73 Hồ Hữu Nghị                        -                      -  
74 Đoàn Khôi                        -                      -  
75 Văn Hữu Tường                        -                      -  
76 Hồ Quang Trung                       -                      -  
77 Đoàn Phước Thịnh                         -                      -  
78 Đoàn Quang Nhân                        -                      -  
79 Hoàng Xuân Khoa (chú Thám Đ 9)                        -                      -  
80 Hồ Minh Quang                        -                      -  
81 Trần Quang Vũ                        -                      -  
82 Đoàn Quang Hào                        -                      -  
83 Văn Xuất                        -                      -  
84 Văn Hữu Hoàng                        -                      -  
85 Hồ Việt                        -                      -  
86 Hồ Tuất                        -                      -  
87 Văn Hữu Tình                        -                      -  
88 Hồ Ngọc Bảo                        -                      -  
89 O Dượng Tín + Huệ                        -                      -  
90 Văn Quốc Bửu (chú Thầm)      100,000       300,000                    -             400,000
91 O Truyền + Như (C Vồ)              600,000           600,000
92 Gia đình anh chị Huyền Lực (Sóc Sun)           3,000,000        3,000,000
93 Đoàn Thị Bích (2019 đã về thiên thu)                        -                      -  
94 Hồ Thị Thảo (Thủ Đức)              400,000           400,000
95 Gia đình Đoàn Viết Dũng      100,000       300,000       1,600,000        2,000,000
96 Chị Hoa + A Hùng ( Gò Vấp)                       -                      -  
97 Đoàn Sơn (con Chú Lọng)      100,000       300,000          100,000           500,000
98 Đoàn Quang Bốn (con Chú Lọng)                        -                      -  
99 Vợ chồng Dũng + Tài (Mỹ)                        -                      -  
100 Gia Đình anh chị Tiên+ Cơ              500,000           500,000
101 O Lan (C Tất)                        -                      -  
102 O Như (Đà Lạt)              500,000           500,000
103 Bác Văn Thị Mua                       -                      -  
104 Chị Thúy (Phe Ba)                       -                      -  
105 Chị Tuyết (Ca Xá)                        -                      -  
106 Gia đình a Khưu Hoa Sơn
(bạn a Quốc)
          5,000,000        5,000,000
107 Nguyễn Xuân Long (Đội 10)      100,000       300,000                    -             400,000
108 Hồ Đăng Thắng (Đội 8)                        -                      -  
109 Lê Minh Huy (Đội 10)                        -                      -  
110 Lê Minh Quyền (Đội 10)                        -                      -  
111 Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh)              500,000           500,000
112 Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu              500,000           500,000
113 Gia đình Anh Chị Ánh+Khuyên            3,000,000        3,000,000
114 Anh Chị An+Ánh                        -                      -  
115 Anh chị Dũng+ Lan              300,000           300,000
116 O Dượng Nhi Hồ                        -                      -  
117 Trần Quang Quý (Đông Lâm)                         -                      -  
118 GĐ Trần Anh Dũng+Đoàn Thị Tỵ           2,000,000        2,000,000
119 Đoàn Thị Ánh (Đội 9)       100,000       300,000                   -             400,000
120 Thầy Chớ (Đông Lâm)               500,000           500,000
121 Văn Hùng (Làng Mỹ Thạnh)                         -                      -  
122 Hồ Đăng Hồi (D98)                         -                      -  
123 Phan Văn Đệ (em Vợ Văn Tin)                        -                      -  
124 Anh chị Trịnh Thị Xuân (Bắc Hải)               500,000           500,000
125 Đoàn Phước Kiêm (Q8)                         -                      -  
126 Hồ Thị Hoài                        -                      -  
127 Đoàn Quang Lộc (chú Lọng)       100,000       300,000          100,000           500,000
128 Hồ Hữu Hào (Đắc Lắc)                         -                      -  
129 Chị Gái, Anh Chuyên (Đội 10)               500,000           500,000
130 Chị Nghệ đội 10                        -                      -  
131 Hồ Thị Đích (Mỹ)                        -                      -  
132 Hồ Đăng Thái (Đ 9)                         -                      -  
133 Hồ Đăng Lý (Chì)                         -                      -  
134 Hồ Xuân Lực (Đ 9)                         -                      -  
135 Lê Đình Huy (Đ 10 con Lê Phốt)                         -                      -  
136 Đoàn Quang Long (con a Minh Đội 10)                        -                      -  
137 Đoàn Đức (em Hải      100,000       300,000          100,000           500,000
138 Hồ Vũ (Xuân)                        -                      -  
139 Đoàn Văn Định (đội 8)      100,000       300,000                   -             400,000
140 Hồ Như Nguyệt (con Hồ Tân)              400,000           400,000
141 Gia đình anh Văn Đình Thành (phe ba)           2,000,000        2,000,000
142 Văn Thị Chi                       -                      -  
143 A Hoàng Minh Nhân Chủ tịch hội đồng hương Quảng Điền              500,000           500,000
144 A Hồ Chí Thắng Đại diện BLL TT Sịa                       -                      -  
145 Hồ Thị Hoài (Con a Tạo Đ 10                       -                      -  
146 Hoàng Đăng Phước Ấn (Con AC Ánh+ Khuyên)               600,000           600,000
147 Hoàng Đăng Phước Bảo + Ngọc Diệu (Con A C Khuyên+ Ánh)           1,000,000        1,000,000
148 Đào Ngọc Hòa (Con chú Cứ) Đ 9.                        -                      -  
149 Gia Đình Võ Chánh + Ngọc Quý                        -                      -  
150 DNTN Nam Thuận                        -                      -  
151 Đoàn Quang Lộc (Sóc Trăng)                         -                      -  
152 O Duợng Gái + Đổng                        -                      -  
153 Hồ Thị Ngâu (Ồ Ồ)                        -                      -  
154 Hồ Hữu Ngàn (Ngà - Bà Rịa)                        -                      -  
155 Hồ Đăng Phò (LST)                        -                      -  
156 Hồ Ngọc Toàn (Đ8- Trảng Bom)                        -                      -  
157 Văn Thị Ngọc Trang (con Ô Kiêm)              500,000           500,000
158 Văn Thị Ngọc Dung (con Ô Kiêm)              500,000           500,000
159 Huyền và Bạn ( NV a Quốc)                        -                      -  
160 Hồ Thị Lữ (Đội 10)                        -                      -  
161 Đoàn Minh Cuờng (con Dũng bác Diễu)                       -                      -  
162 Văn Hữu Quang (chú Vinh giỏ)                        -                      -  
163 Văn Quang Vinh (chú Việt Đ 9)                        -                      -  
164 Đoàn Thuấn (Đ 100                        -                      -  
165 Văn Chuơng                        -                      -  
166 Trần Kia (bạn a Quốc)                        -                      -  
167 HĐH H.Quảng Điền ( a Phan Cảnh Duy)                       -                      -  
168 HĐH Quảng Phuớc (a Thắng)                        -                      -  
169 HĐH làng An Gia           1,000,000        1,000,000
170 HĐH làng Đức Trọng           1,000,000        1,000,000
171 HĐH Lai Trung               500,000           500,000
172  HĐH  LST ở Đà Lạt                       -                      -  
173 Trần Lê Tấn Hoàng (Đông Lâm)                       -                      -  
174 HĐH Làng Phú Luơng A              500,000           500,000
175 HĐH Làng Phú Luơng B           1,000,000        1,000,000
176 Anh Bảo (DNTN Bảo Xuân)           1,000,000        1,000,000
177 Trương Anh Tài (Sịa-Quảng Phước)              500,000           500,000
178 Gia đình Dượng Hiếu- O Dự (Bình Tân)         300,000          700,000        1,000,000
179 Hồ Đặng Nhật Hiếu+ Nhật Hưng, Đặng Kim Phương (Hàn Quốc)           1,500,000        1,500,000
180 Đoàn Phước Hiền (Đà Nẵng)              500,000           500,000
181 Gia đình o Gái- Dượng Đổng              300,000           300,000
182 Đoàn Quang Sự      100,000       300,000          500,000           900,000
183 HĐH Nam Dương            1,000,000        1,000,000
184 HĐH Thanh Cần           1,000,000        1,000,000
185 Đoàn Phước Hiếu      100,000       300,000          100,000           500,000
186 Hồ thị Kim Anh ( Tina con A Minh)              500,000           500,000
187 Anh Nguyển Lương Minh Tuấn- Website               500,000           500,000
188 Lê Bá Linh+ Chung Chí Phong           2,000,000        2,000,000
189 Khương Viết Đường (bạn của Đoàn Đức)              500,000           500,000
190 Hồ Viết Lâm (bạn Đoàn Hải)              500,000           500,000
191 Đoàn Quang Hiếu (con Nga Hữu-Đội 10)              300,000           300,000
192 Đoàn Phước Hậu (con Nga Hữu              300,000           300,000
193 Tý (con chú Đề Đ 11)              500,000           500,000
194 Nhu (Lai Trung)              500,000           500,000
195 Đinh Văn Dũng (Yến Cần Giờ - bạn A Quốc)           1,000,000        1,000,000
                            -  
  Tổng cộng   3,800,000  10,800,000     82,400,000      97,000,000

 

Bà con có thể ủng hộ, đóng góp quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung.
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn
 
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07  
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ.

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây