Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2020 đến 11/2022

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2020 đến 11/2022

 •   23/11/2022 04:31:00
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2020 đến 11/2022. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 29/11/2020 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2022 để bà con được rõ.Kỳ tháng 11/2021 do dịch bệnh covid19 nên không tổ chức gặp mặt bà con.
Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 29/11/2020

Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 29/11/2020

 •   23/11/2022 04:30:00
 •   Đã xem: 754
 •   Phản hồi: 0
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 8 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 29/11/2020 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.
Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2019 đến 28/11/2020

Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2019 đến 28/11/2020

 •   23/11/2022 04:29:00
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Người báo cáo: Đoàn Minh ThiệnKỳ báo cáo: Năm thứ 7 (Từ 11/2019 đến 11/2020)Các quỹ báo cáo:- Quỹ thường niên,- Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng - Quỹ xây dựng website langsontung.vn
Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2019 đến 11/2020

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2019 đến 11/2020

 •   23/11/2022 04:24:00
 •   Đã xem: 595
 •   Phản hồi: 0
Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2019 đến 11/2020. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 24/11/2019 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2020 để bà con được rõ.
Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 24/11/2019

Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 24/11/2019

 •   23/11/2022 04:23:00
 •   Đã xem: 581
 •   Phản hồi: 0
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 7 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 24/11/2019 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.
Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2018 đến 24/11/2019

Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2018 đến 24/11/2019

 •   23/11/2022 04:22:00
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0
Người báo cáo: Đoàn Minh ThiệnKỳ báo cáo: Năm thứ 7 (Từ 11/2018 đến 11/2019)Các quỹ báo cáo:- Quỹ thường niên,- Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng (Kỳ họp lần 5 (11/2017 đổi tên từ Quỹ xây dựng công trình văn hóa)- Quỹ xây dựng website langsontung.vn
Đóng góp Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng của quỹ BLL

Đóng góp Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng của quỹ BLL

 •   23/11/2022 04:17:00
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0
Tại cuộc họp Ban điều hành Hội đồng hương Làng Sơn Tùng ngày 03/11/2017 nhằm chuẩn bị cho buổi gặp mặt thường niên của bà con dân làng tại khu vực phí nam, các thành viên BLL đã quyết định chuyển quỹ tu bổ tái tạo các công trình Thành Quỹ đầu tư và phát triển làng Sơn Tùng của BLL và đã quyên góp thêm được như sau:

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2016 đến 11/2017

 •   23/11/2022 04:16:00
 •   Đã xem: 521
 •   Phản hồi: 0
Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2016 đến 11/2017. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 13/11/2016 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2017 để bà con được rõ. Ngoài quỹ BLL còn quỹ đóng góp xây dựng website và quỹ xây dựng các công trình văn hóa ở làng như đường dẫn bên dưới.Quỹ phát triển trang web: http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-xay-dung-website-langsontung-vn-19.htmlQuỹ tu bổ tái tạo công trình văn hóa:...

Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 4 ngày 01/11/2016

 •   23/11/2022 04:15:00
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 4 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 13/11/2016 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Tổng kết tình hình thu chi quỹ năm 3 giai đoạn từ 16/11/2015 đến 13/11/2016

 •   23/11/2022 04:13:00
 •   Đã xem: 593
 •   Phản hồi: 0
Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện (nhiệm kỳ 3 năm từ 11/2013 đến 11/2016)Kỳ báo cáo: Năm thứ 2 (Từ 11/2015 đến 11/2016)Các quỹ báo cáo: Quỹ thường niên, Quỹ xây dựng công trình văn hóa, Quỹ xây dựng website langsontung.vn

Sổ vàng công đức cho Đại lễ chẫn tế Cô Đàn Làng Sơn Tùng 2015

 •   23/11/2022 04:07:00
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Trong đợt họp Ban Liên Lạc đồng hương Làng Sơn Tùng lần 2 Tại TPHCM, Đại diện Làng đã tham gia và ghi nhận sự đóng góp của nhiều bà con phương xa cho Đại lễ chẩn tế Cô Đàn năm 2015. Danh sách này Ban Liên Lạc không được chia sẽ nên không cập nhật ở đây.Cũng tại buổi họp một số bà con phương xa đóng góp thông qua Ban liên lạc cho đại lễ cô đàn, danh sách chi tiết đã được ban liên lạc cập nhật tại đây: ...

Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 25/11/2018

 •   23/11/2022 04:04:00
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 6 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 25/11/2018 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2018 đến 11/2019

 •   23/11/2022 04:01:00
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2018 đến 11/2019. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 25/11/2018 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2019 để bà con được rõ. Ngoài quỹ BLL còn quỹ đóng góp xây dựng website và quỹ xây dựng các công trình văn hóa ở làng như đường dẫn bên dưới.Quỹ phát triển trang web: http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-xay-dung-website-langsontung-vn-19.htmlQuỹ đầu tư và phát triển:...

Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2017 đến 25/11/2018

 •   23/11/2022 04:00:00
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0
Người báo cáo: Đoàn Minh ThiệnKỳ báo cáo: Năm thứ 6 (Từ 11/2017 đến 11/2018)Các quỹ báo cáo: - Quỹ thường niên,- Quỹ xây dựng công trình văn hóa (Kỳ họp lần 5 (11/2017, đổi tên thành Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng)- Quỹ xây dựng website langsontung.vn

Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 3 ngày 01/11/2015

 •   23/11/2022 03:57:00
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 3 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 01/11/2015 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Báo cáo thu chi quỹ năm giai đoạn 11/2015 đến 11/2016

 •   23/11/2022 03:56:00
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
Gửi bà con đồng hương Làng Sơn Tùng tình hình thu chi quỹ như sau:

Tổng kết tình hình thu chi quỹ năm 2 giai đoạn từ 16/11/2014 đến 31/10/2015

 •   23/11/2022 03:55:00
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện (nhiệm kỳ 3 năm từ 11/2013 đến 11/2016)Kỳ báo cáo: Năm thứ 2 (Từ 11/2014 đến 10/2015)Các quỹ báo cáo: Quỹ thường niên, Quỹ xây dựng công trình văn hóa, Quỹ xây dựng website langsontung.vn

Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 5 ngày 26/11/2017

 •   23/11/2022 03:54:00
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 5 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 26/11/2017 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2017 đến 11/2018

 •   23/11/2022 03:53:00
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2017 đến 11/2018. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 27/11/2017 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2018 để bà con được rõ. Ngoài quỹ BLL còn quỹ đóng góp xây dựng website và quỹ xây dựng các công trình văn hóa ở làng như đường dẫn bên dưới.Quỹ phát triển trang web: http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-xay-dung-website-langsontung-vn-19.htmlQuỹ đầu tư và phát triển:...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây