Tổng kết tình hình thu chi quỹ năm 2 giai đoạn từ 16/11/2014 đến 31/10/2015

Thứ ba - 22/11/2022 21:55
Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện (nhiệm kỳ 3 năm từ 11/2013 đến 11/2016)Kỳ báo cáo: Năm thứ 2 (Từ 11/2014 đến 10/2015)Các quỹ báo cáo: Quỹ thường niên, Quỹ xây dựng công trình văn hóa, Quỹ xây dựng website langsontung.vn

1. TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ THƯỜNG NIÊN CỦA BAN LIÊN LẠC

Đây là quỹ bắt buộc, mỗi thành viên đóng mỗi người 100,000 VNĐ/ năm, chi theo quy chế của Ban Liên Lạc.

Ngoài ra, ai còn ủng hộ cho hoạt động của BLL thêm bao nhiêu thì tùy lòng hảo tâm của mỗi người. 

STT NỘI DUNG  SỐ TIỀN ĐÃ THU 
QUỸ THƯỜNG NIÊN CỦA BLL  NĂM 1
(16/11/2013- 16/11/2014) 
 NĂM 2
(16/11/2014- 16/11/2015) 
 NĂM 3
(16/11/2015- 16/11/2016) 
 TỔNG CỘNG 
I KHOẢN THU     15,500,000         21,300,000          100,000     36,900,000
1 Phí bắt buộc thường niên       5,700,000          6,100,000          100,000       11,900,000
2 Tiền ủng hộ thêm của bà con       9,800,000 15,200,000          25,000,000
           
II KHOẢN CHI       3,000,000           2,500,000                    -         5,500,000
1 Chi tang gia theo qui chế       2,000,000 1,000,000          3,000,000
2 Chi thăm viếng ốm đau theo qui chế       1,000,000           1,000,000
3 Chi phí tổ chức hội họp theo qui chế                    -        
4 Chi tham dự lễ hội tại Làng   1,500,000    1,500,000    
  TỒN QUỸ     12,500,000         18,800,000          100,000     31,400,000

Xem chi tiết năm 1 tại: http://langsontung.vn/Tien-quy/Danh-sach-dong-gop-quy-hoat-dong-Ban-lien-lac-dong-huong-lang-Son-Tung-11.html và 

Xem chi tiết năm 2 tại: http://langsontung.vn/Tien-quy/Bao-cao-thu-chi-quy-tai-buoi-hop-dong-huong-lan-2-ngay-16-11-2014-49.html và http://langsontung.vn/Tien-quy/Bao-cao-thu-chi-quy-nam-giai-doan-2014-2015-50.html

2. TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ XÂY DỰNG WEBSITE

Đây là quỹ tự nguyện, ai có công thì góp công, ai có tiền thì góp tiền. xem chi tiết tại http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-xay-dung-website-langsontung-vn-19.html

Website luôn cần sự hỗ trợ của bà con cả về công sức, chất xám và tài chính để ngày càng chuyên nghiệp hơn, hoàn thiện hơn.

STT NỘI DUNG  SỐ TIỀN ĐÃ THU 
QUỸ XÂY DỰNG WEBSITE  NĂM 1
(16/11/2013- 16/11/2014) 
 NĂM 2
(16/11/2014- 16/11/2015) 
 NĂM 3
(16/11/2015- 16/11/2016) 
 TỔNG CỘNG 
I KHOẢN THU       8,150,000                    -                      -         9,450,000
1 Tiền ủng hộ của bà con       8,150,000 1,300,000         9,450,000
2 Công sức của anh em (vô giá)   Nhiều            Nhiều  
           
II KHOẢN CHI       6,607,000 Không p/sinh                    -         6,607,000
1 Chi thuê thiết kế website       2,200,000           2,200,000
2 Mua tên miền 3 năm (đến 2016)       1,707,000           1,707,000
3 Chi thuê hosting (máy chủ) 3 năm từ 10/2014 đến T9/2017       2,700,000           2,700,000
4 Khác        
  TỒN QUỸ       1,543,000                    -                      -         2,843,000

 

3. TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ TU BỔ, TÁI TẠO CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA 

Đây là quỹ tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít tùy hảo tâm của bất cứ ai. Để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn mình, giàu có, Quỹ cần rất nhiều sự đóng góp của bà con. 

Trong năm, BLL thực hiện vận động theo Thư ngõ của Chùa Làng Sơn Tùng được 40,5tr và trích quỹ còn lại 9,5 triệu đồng. Xem chi tiết tại (http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-tu-bo-tai-tao-cong-trinh-van-hoa-cua-lang-Dinh-Chua-Co-Dan-Nha-tre-Thu-vien-14.html và http://langsontung.vn/Tin-tuc/Thu-Ngo-Chua-Son-Tung-67.html )

Tổng chuyển ra chùa: 50,000,000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn) để chuyển ra ủng hộ xây dựng một số công trình.

STT NỘI DUNG  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
QUỸ TU BỔ, TÁI TẠO CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA CỦA LÀNG  BÀ CON HỨA ĐÓNG GÓP   ĐÃ THỰC HIỆN   CHỜ THỰC HIỆN   Cộng
                       (1)                    (2)                    (3)                      (4)
I KHOẢN THU     40,500,000     40,500,000     21,390,000 65,420,000
1 Tồn quỹ ban đầu     21,390,000   21,390,000
2 Bà con, bạn bè ủng hộ     40,500,000 40,500,000     40,500,000
3 Tồn quỹ bổ sung khi quyết toán tiền Sơn do có người ủng hộ       3,530,000
           
III KHOẢN CHI     50,000,000     50,000,000                    -             50,000,000
1 Ủng hộ xây dựng công trình ở chùa Làng Sơn Tùng     50,000,000     50,000,000           50,000,000
2                      -                            -  
3                      -                            -  
4          
  TỒN               (9,500,000)     21,390,000 15,420,000
           
(1) là khoản thu là tiền bà con hứa đóng góp cho quỹ. Khoản chi là tiền hứa chi.      
(2) đối với Khoản thu là khoản tiền bà con đã chuyển cho Quỹ. Khoản chi là số tiền đã chi thực tế
(3) là Khoàn thu là tiền chờ bà con chuyển cho Quỹ      
(4) là khoản tiền còn tồn tại quỹ        
Ngoài ra, có một số bà con đóng góp và thực hiện một số công trình nhưng không thông qua quỹ 
mà chi thẳng ra làng nên Quỹ không báo cáo nhưng có cập nhật đầy đủ thông tin trên trang web của làng
chi tiết bà con có thể tham khảo trên trang web      

Đến nay 31/10/2015, Khoản tiền hứa đóng góp của bà con bạn bè năm trước vẫn chưa chuyển đủ cho BLL, tuy nhiên a Đoàn Xuân Quốc tình nguyện đứng ra chịu trách nhiệm và tự ứng tiền của mình để chuyển cho thủ quỹ. Những bà con chưa chuyển cho quỹ thì sau này có dịp xin bà con chuyển trả cho a Quốc nhé.

Số tiền tồn quỹ xây dựng công trình văn hóa đến thời điểm này 31/10/2015 là 15,420,000 đồng. (Mười lăm triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.)

Tổng cộng tồn tại qũy của 3 quỹ trên đến 31/10/2015 là: 48,363,000 VNĐ (Bốn mươi tám triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

TPHCM, ngày 01/11/2015.

Thủ quỹ

Đoàn Minh Thiện

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây