Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 5 ngày 26/11/2017

Thứ ba - 22/11/2022 21:54
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 5 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 26/11/2017 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Tôi xin được trân trọng cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt đến bà con gần xa. Đồng thời xin được báo cáo chi tiết sự ủng hộ đóng góp tại buổi họp để bà con được rõ.

  Quỹ BLL Quỹ đầu tư Quỹ web Tổng cộng
Phí Thường niên 4,200,000     4,200,000
Cơm trưa 4,100,000     4,100,000
Ủng hộ 27,300,000 3,000,000   27,300,000
Tổng cộng 35,600,000 3,000,000 0 35,600,000
Ghi chú:        
- Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự, a Hồ Hữu Châu đã đóng luôn phí thường niên và cơm trưa năm 2018. Quỹ đầu tư và phát triển vừa mới thành lập trên cơ sở chuyển từ quỹ tu bổ tái tạo các công trình văn hóa sang đã được huy động trước đó là 19tr, trong buổi họp được bà con là anh Đoàn Phước Sang đóng góp ủng hộ 1tr, a Đoàn Hải ủng hộ 2tr.
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ.
Tổng chi phí cho bữa trưa là 28,000,000 đồng (10 bàn, hơn 100 người) , Tiền bồi dưỡng ca sĩ, âm thanh, MC là 5tr
Năm nay, ngoài bà con ở TPHCM, còn có một số bà con là kiều bào từ Mỹ và một số bà con làng khác đến tham dự cùng họp mặt chung với bà con Làng Sơn Tùng ở TPHCM
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, cánh Bình Phước, Đồng Nai và miền Tây không thấy tham dự. Tuy nhiên, đại diện khu vực Đà Lạt, Đắc Lắc là Anh Thông, a Lũy có sắp xếp để tham dự.

 

Chi tiết từng bà con đóng góp và ủng hộ quỹ BLL tại ngày 26/11/2017 như sau:

STT HỌ VÀ TÊN ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM
TẠI NGÀY 26/11/2017
PHÍ NĂM CƠM TRƯA ỦNG HỘ CỘNG
  TỔNG CỘNG    4,200,000     4,100,000   27,300,000   35,600,000
1 Gia đình chú Đoàn Quang Minh       100,000        100,000        800,000     1,000,000
2 Văn Bạch La       100,000        100,000                 -          200,000
3 Văn Vân Tùng       100,000        100,000          200,000
4 Văn Hùng                       -  
5 Văn Bích       100,000        100,000        300,000        500,000
6 Văn Hữu Kiêm       100,000        100,000        300,000        500,000
7 Đoàn Quang Hồi + C Vân       100,000        100,000        300,000        500,000
8 Đoàn Xuân Quốc + Chị Thoa       100,000        100,000        800,000     1,000,000
9 Đoàn Minh Thiện + Phương       100,000        100,000        300,000        500,000
10 Hồ Văn Minh       100,000        100,000        300,000        500,000
11 Hồ Văn Luyện       100,000        100,000        300,000        500,000
12 Hồ Văn Tuyến       100,000        100,000        300,000        500,000
13 Hồ Chính       100,000        100,000                 -          200,000
14 Hồ Tân       100,000        100,000          200,000
15 Hồ Hậu       100,000        100,000        300,000        500,000
16 Đoàn Quốc Bình                       -  
17 Hồ Hữu Thuấn       100,000        100,000        400,000        600,000
18 Hồ Hữu Tân       100,000        100,000        300,000        500,000
19 Đoàn Quang Lập       100,000        100,000        100,000        300,000
20 Đoàn Quang Bửu                       -  
21 Hồ Hữu Châu       200,000        200,000          400,000
22 Đào Cường       100,000        100,000          200,000
23 Văn Đình Minh Ngọc                       -  
24 Văn Đình Minh Tấn                       -  
25 Đoàn Phước Sang       100,000        100,000        300,000        500,000
26 SÀI ĐỎ (ĐỘI 8)                       -  
27 Đoàn Quang Thành                       -  
28 Văn Tin       100,000        100,000        100,000        300,000
29 Đoàn Thanh Vũ                       -  
30 Văn Hữu Vũ       100,000        100,000          200,000
31 Đoàn Minh       100,000        100,000        500,000        700,000
32 Văn Hữu Tài                       -  
33 Trần Thanh Tiến                       -  
34 Văn Tri Kỷ                       -  
35 Hồ Võ Thanh Bình                       -  
36 Đoàn Phước Kỳ                       -  
37 Đoàn Phước Thiện                       -  
38 Đoàn Phước Dương                       -  
39 Đoàn Phước Lượng                       -  
40 Hồ Thành                       -  
41 Đoàn Quang Cần                       -  
42 Đoàn Quánh       200,000        200,000        100,000        500,000
43 Đoàn Lập       100,000        100,000        300,000        500,000
44 Đoàn Hải       200,000        200,000        100,000        500,000
45 Hồ Hữu Phong                       -  
46 Đoàn Phước Dũng                       -  
47 Đoàn Phước Lộc                       -  
48 Văn Hữu Nhật       100,000        100,000        100,000        300,000
49 Văn Hữu Nhơn       100,000        100,000        100,000        300,000
50 Đoàn Huyên       100,000        100,000        100,000        300,000
51 Đoàn Quang Tuấn                       -  
52 Lê Quốc Huy                       -  
53 Văn Hữu Hiệp                       -  
54 Đoàn Toại                       -  
55 Hồ Tỉnh       100,000        100,000        100,000        300,000
56 Hồ Sơn                       -  
57 Đoàn Phước Toàn                       -  
58 Đoàn Phước Tường                       -  
59 Văn Hữu Thanh                       -  
60 Hồ Đăng Thông                        -  
61 Hồ Đăng Sáu                       -  
62 Hồ Đang Thanh                        -  
63 Hồ Mai Đăng Khoa       100,000        100,000        100,000        300,000
64 Đoàn Phước Nguyên        100,000        100,000        200,000        400,000
65 Hồ Ngà                       -  
66 Đoàn Anh                       -  
67 Văn Xuân Tần                       -  
68 Đoàn Quang Trường                       -  
69 Đoàn Phước Lĩnh                       -  
70 Đoàn Phước Sáng                       -  
71 Hồ Hữu Viện                       -  
72 Hồ Hữu Nghị                       -  
73 Đoàn Khôi                       -  
74 Văn Hữu Tường                       -  
75 Hồ Quang Trung                       -  
76  Đoàn Phước Thịnh        100,000        100,000        200,000        400,000
77 Đoàn Quang Nhân                       -  
78 Hoàng Xuân Khoa                       -  
79 Hồ Minh Quang                       -  
80 Trần Quang Vũ                       -  
81 Đoàn Quang Hào                       -  
82 Văn Xuất                       -  
83 Văn Hữu Hoàng                       -  
84 Hồ Việt                       -  
85 Hồ Tuất                       -  
86 Văn Hữu Tình                       -  
87 Hồ Ngọc Bảo            500,000        500,000
88 O Dượng Tín + Huệ            500,000        500,000
89 Văn Quốc Bửu (chú Thầm)       100,000            100,000
90 O Truyền (C Vồ)                       -  
91 Gia đình anh chị Huyền Lực         1,000,000     1,000,000
92 Đoàn Thị Bích         1,000,000     1,000,000
93 Hồ Thị Thảo (Thủ Đức)            400,000        400,000
94 Đoàn Quang Dũng       100,000        100,000        100,000        300,000
95 Chị Hoa + A Hùng ( Gò Vấp)            500,000        500,000
96 Đoàn Sơn (con Chú Lọng)       100,000        100,000        100,000        300,000
97 Đoàn Quang Bốn (con Chú Lọng)                       -  
98 Vợ chồng Dũng + Tài (Mỹ)            500,000        500,000
99 Gia Đình anh chị Tiên+ Cơ            300,000        300,000
100 O Lan (C Tất)            600,000        600,000
101 O Như (Đà Lạt)            300,000        300,000
102 Bác Văn Thị Mua                       -  
103 Chị Thúy (Phe Ba)                       -  
104 Chị Tuyết (Ca Xá)                       -  
105 Hồ Duy Khánh (Đội 10)       100,000        100,000                 -          200,000
106 Nguyễn Xuân Long (Đội 10)                       -  
107 Hồ Đăng Thắng (Đội 8)                       -  
108 Trần Lê Tấn Hoàng (Đông Lâm)                       -  
109 Lê Minh Huy (Đội 10)                       -  
110 Lê Minh Quyền (Đội 10)                       -  
111 Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh)                       -  
112 Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu                       -  
113 Anh Chị Ánh+Khuyên         2,500,000     2,500,000
114 Anh Chị An+Ánh            500,000        500,000
115 Dũng+ Lan            200,000        200,000
116 O Dượng Nhi Hồ                       -  
117 Trần Quang Quý (Đông Lâm)                       -  
118 GĐ anh chị Trần Anh Dũng+ Đoàn Thị Tỵ                     -  
119  Đoàn Thị Ánh (Đội 9)             200,000        200,000
120  Thầy Chớ (Đông Lâm)             500,000        500,000
121  Văn Hùng (Làng Mỹ Thạnh)          1,000,000     1,000,000
122  Hồ Đăng Hồi (D98)             500,000        500,000
123  Phan Văn Đệ (em Vợ Văn Tin)             500,000        500,000
124  Anh chị Trịnh Thị Xuân (Bắc Hải)             500,000        500,000
125  BLL đồng hương LST ở Đà Lạt (Hồ Thông đại diện)        1,000,000     1,000,000
126  Đoàn Phước Kiêm (Q8)          1,000,000     1,000,000
127  Đoàn Thị Diệu Hiền +Hồ Thị Hoài + Yến (KT)           600,000        600,000
128  Đoàn Quang Lộc (chú Lọng)             300,000        300,000
129  Hồ Hữu Hào (Đắc Lắc)             500,000        500,000
130  Chị Gái (Đội 10)             300,000        300,000
131  Chị Nghệ đội 10             200,000        200,000
132  Hồ Thị Đích (Mỹ)          2,000,000     2,000,000
133  Hồ Đăng Thái (Đ 9)             200,000        200,000
134  Hồ Đăng Lý (Chì)             200,000        200,000
135  Hồ Xuân Lực (Đ 9)        100,000        100,000        100,000        300,000
136  Lê Đình Huy (Đ 10 co n Lê Phốt)        100,000        100,000        100,000        300,000
137  BLL đồng hương Lai Trung          1,500,000     1,500,000
138                         -  
139                         -  
140                         -  
141                         -  
142                         -  
143                         -  
144                         -  
145                         -  
146                         -  
147                         -  
148                         -  
149                         -  
150                         -  
  Tổng cộng    4,200,000     4,100,000   27,300,000   35,600,000

 

Bà con có thể ủng hộ, đóng góp quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung.
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn
 
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07  
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ.

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây