Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 25/11/2018

Thứ ba - 22/11/2022 22:04
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 6 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 25/11/2018 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Tôi xin được trân trọng cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt đến bà con gần xa. Đồng thời xin được báo cáo chi tiết sự ủng hộ đóng góp tại buổi họp đến 13:00 ngày 25/11/2018 để bà con được rõ.

  Quỹ BLL Quỹ đầu tư Quỹ web Tổng cộng
Phí Thường niên 5,200,000     5,200,000
Cơm trưa 7,800,000     7,800,000
Ủng hộ 44,800,000 0   44,800,000
Tổng cộng 57,800,000 0 0 57,800,000
Ghi chú:        
- Có một số bà con đóng bổ sung quỹ thường niên của các năm trước do lần trước bận việc không tham dự là a Lượng, A Dương, năm 11/2017 a Hồ Hữu Châu đã đóng luôn phí thường niên và cơm trưa năm 2018. 
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), Bà con đóng góp ghi ở mục ủng hộ.
Tổng chi phí cho bữa trưa là 30,000,000 đồng (10 bàn, hơn 100 người) , Tiền bồi dưỡng ca sĩ MC là 4tr (do anh Minh kêu gọi trài trợ trước khi diễn ra cuộc họp hội đồng hương gồm c Khuyên 1tr+ a Quốc 1tr+ Luyện, Tuyến, Minh, Phước Ấn 2tr, được cộng gộp chung trong khoản mục 44.8tr bà con ủng hộ)
Năm nay, ngoài bà con ở TPHCM, còn có một số bà con từ các làng khác như An Gia Đức Trọng đến tham dự cùng họp mặt chung với bà con Làng Sơn Tùng ở TPHCM
Tình hình chung năm nay bà con mặc dù bận nhiều việc gia đình nhưng tham gia cũng khá đầy đủ so với các năm trước, cánh Bình Phước, Đồng Nai và miền Tây không thấy tham dự.

 

Chi tiết từng bà con đóng góp và ủng hộ quỹ BLL tại ngày 25/11/2018 như sau:

STT HỌ VÀ TÊN ĐÓNG GÓP HÀNG NĂM
TẠI NGÀY 26/11/2018
 PHÍ NĂM   CƠM TRƯA   ỦNG HỘ   CỘNG 
  TỔNG CỘNG     5,200,000     7,800,000    44,800,000    57,800,000
1 Gia đình chú Đoàn Quang Minh                       -  
2 Văn Bạch La        100,000        100,000        300,000        500,000
3 Văn Vân Tùng        100,000        100,000          200,000
4 Văn Hùng                       -  
5 Văn Bích        100,000        100,000        300,000        500,000
6 Văn Hữu Kiêm                       -  
7 Đoàn Quang Hồi + C Vân        200,000        300,000     3,000,000     3,500,000
8 Đoàn Xuân Quốc + Chị Thoa (có 1tr ủng hộ riêng cho ca sĩ)        200,000        200,000     6,000,000     6,400,000
9 Đoàn Minh Thiện + Phương        100,000        400,000     3,000,000     3,500,000
10 Hồ Văn Minh (có 500k ủng hộ riêng cho ca sĩ)        100,000        100,000     2,500,000     2,700,000
11 Hồ Văn Luyện (có 500k ủng hộ riêng cho ca sĩ)        100,000        100,000     2,800,000     3,000,000
12 Hồ Văn Tuyến (có 500k ủng hộ riêng cho ca sĩ)        100,000        100,000     1,600,000     1,800,000
13 Hồ Chính        100,000        100,000          200,000
14 Hồ Hiệp Tân        100,000        100,000          200,000
15 Hồ Hậu        100,000        100,000     1,000,000     1,200,000
16 Đoàn Quốc Bình                       -  
17 Hồ Hữu Thuấn                       -  
18 Hồ Hữu Tân        100,000        100,000        300,000        500,000
19 Đoàn Quang Lập (Chú Long Đ 9)        100,000        100,000        100,000        300,000
20 Đoàn Quang Bửu                       -  
21 Hồ Hữu Châu                       -  
22 Đào Cường        100,000        100,000     1,000,000     1,200,000
23 Văn Đình Minh Ngọc        100,000        100,000        300,000        500,000
24 Văn Đình Minh Tấn                       -  
25 Đoàn Phước Sang        100,000          900,000     1,000,000
26 SÀI ĐỎ (ĐỘI 8)                       -  
27 Đoàn Quang Thành        100,000        400,000        500,000     1,000,000
28 Văn Tin        100,000        400,000          500,000
29 Đoàn Thanh Vũ                       -  
30 Văn Hữu Vũ        100,000        100,000        100,000        300,000
31 Đoàn Minh        100,000        400,000        200,000        700,000
32 Văn Hữu Tài        100,000        100,000        300,000        500,000
33 Trần Thanh Tiến                       -  
34 Văn Tri Kỷ                       -  
35 Hồ Võ Thanh Bình                       -  
36 Đoàn Phước Kỳ                       -  
37 Đoàn Phước Thiện                       -  
38 Đoàn Phước Dương        200,000            200,000
39 Đoàn Phước Lượng        200,000        100,000        500,000        800,000
40 Hồ Thành                       -  
41 Đoàn Quang Cần        100,000        100,000          200,000
42 Đoàn Quánh                       -  
43 Đoàn Lập (Thợ Mộc)        100,000        100,000          200,000
44 Đoàn Hải        100,000        400,000     5,000,000     5,500,000
45 Hồ Hữu Phong                       -  
46 Đoàn Phước Dũng                         -  
47 Đoàn Phước Lộc                       -  
48 Văn Hữu Nhật        100,000          100,000        200,000
49 Văn Hữu Nhơn        100,000        100,000        100,000        300,000
50 Đoàn Huyên        100,000        100,000        100,000        300,000
51 Đoàn Quang Tuấn                       -  
52 Lê Quốc Huy                       -  
53 Văn Hữu Hiệp                       -  
54 Đoàn Toại        100,000        400,000          500,000
55 Hồ Đăng Tỉnh        100,000        100,000        300,000        500,000
56 Hồ Sơn                       -  
57 Đoàn Phước Toàn        100,000        100,000        200,000        400,000
58 Đoàn Phước Tường                       -  
59 Văn Hữu Thanh                       -  
60 Hồ Đăng Thông                        -  
61 Hồ Đăng Sáu                       -  
62 Hồ Đang Thanh                        -  
63 Hồ Mai Đăng Khoa                       -  
64 Đoàn Phước Nguyên         100,000        400,000          500,000
65 Hồ Ngà                       -  
66 Đoàn Anh                       -  
67 Văn Xuân Tần                       -  
68 Đoàn Quang Trường                       -  
69 Đoàn Phước Lĩnh                       -  
70 Đoàn Phước Sáng                       -  
71 Hồ Hữu Viện                       -  
72 Hồ Hữu Nghị                       -  
73 Đoàn Khôi                       -  
74 Văn Hữu Tường                       -  
75 Hồ Quang Trung                       -  
76  Đoàn Phước Thịnh                        -  
77 Đoàn Quang Nhân                       -  
78 Hoàng Xuân Khoa                       -  
79 Hồ Minh Quang                       -  
80 Trần Quang Vũ                       -  
81 Đoàn Quang Hào                       -  
82 Văn Xuất                       -  
83 Văn Hữu Hoàng                       -  
84 Hồ Việt                       -  
85 Hồ Tuất                       -  
86 Văn Hữu Tình                       -  
87 Hồ Ngọc Bảo        100,000        100,000          200,000
88 O Dượng Tín + Huệ                       -  
89 Văn Quốc Bửu (chú Thầm)        100,000        400,000          500,000
90 O Truyền + Như (C Vồ)            500,000        500,000
91 Gia đình anh chị Huyền Lực         1,000,000     1,000,000
92 Đoàn Thị Bích                       -  
93 Hồ Thị Thảo (Thủ Đức)            300,000        300,000
94 Đoàn Viết Dũng        100,000        100,000        100,000        300,000
95 Chị Hoa + A Hùng ( Gò Vấp)                       -  
96 Đoàn Sơn (con Chú Lọng)        100,000        100,000        100,000        300,000
97 Đoàn Quang Bốn (con Chú Lọng)                       -  
98 Vợ chồng Dũng + Tài (Mỹ)                       -  
99 Gia Đình anh chị Tiên+ Cơ            200,000        200,000
100 O Lan (C Tất)                       -  
101 O Như (Đà Lạt)            200,000        200,000
102 Bác Văn Thị Mua                       -  
103 Chị Thúy (Phe Ba)                       -  
104 Chị Tuyết (Ca Xá)                       -  
105 Hồ Duy Khánh (Đội 10)        100,000        100,000          200,000
106 Nguyễn Xuân Long (Đội 10)                       -  
107 Hồ Đăng Thắng (Đội 8)                       -  
108 Trần Lê Tấn Hoàng (Đông Lâm)                       -  
109 Lê Minh Huy (Đội 10)                       -  
110 Lê Minh Quyền (Đội 10)                       -  
111 Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh)            500,000        500,000
112 Anh chị Văn Thị Vân+Hiếu         1,500,000     1,500,000
113 Anh Chị Ánh+Khuyên (gồm 1tr ủng hộ riêng cho ca sĩ)         2,000,000     2,000,000
114 Anh Chị An+Ánh                       -  
115 Dũng+ Lan            200,000        200,000
116 O Dượng Nhi Hồ                       -  
117 Trần Quang Quý (Đông Lâm)                       -  
118 GĐ anh chị Trần Anh Dũng+ Đoàn Thị Tỵ                       -  
119  Đoàn Thị Ánh (Đội 9)         100,000        100,000          200,000
120  Thầy Chớ (Đông Lâm)                        -  
121  Văn Hùng (Làng Mỹ Thạnh)                        -  
122  Hồ Đăng Hồi (D98)                        -  
123  Phan Văn Đệ (em Vợ Văn Tin)             500,000        500,000
124  Anh chị Trịnh Thị Xuân (Bắc Hải)             500,000        500,000
125  BLL đồng hương LST ở Đà Lạt (Hồ Thông đại diện)                        -  
126  Đoàn Phước Kiêm (Q8)                        -  
127  Đoàn Thị Diệu Hiền +Hồ Thị Hoài + Yến (KT)                        -  
128  Đoàn Quang Lộc (chú Lọng)                        -  
129  Hồ Hữu Hào (Đắc Lắc)                        -  
130  Chị Gái (Đội 10)                        -  
131  Chị Nghệ đội 10         100,000        100,000        100,000        300,000
132  Hồ Thị Đích (Mỹ)                        -  
133  Hồ Đăng Thái (Đ 9)                        -  
134  Hồ Đăng Lý (Chì)                        -  
135  Hồ Xuân Lực (Đ 9)                        -  
136  Lê Đình Huy (Đ 10 co n Lê Phốt)                        -  
137  BLL đồng hương Lai Trung                        -  
138 Đoàn Đức        100,000        400,000          500,000
139 Hồ Vũ (Xuân)        100,000        400,000          500,000
140 Đoàn Văn Định        100,000        100,000          200,000
141 Hồ Như Nguyệt (con HỒ Tân)        100,000        100,000          200,000
142 a Thành (phe ba)         1,000,000     1,000,000
143 Văn thị Chi        100,000        100,000        100,000        300,000
144 Nhân Viên A Quốc (Đoàn ThịDiệu Hiền+ Hồ Thị Hoài )            400,000        400,000
145 A Hoàng Minh Nhân Chủ tịch hội đồng hương Quảng Điền            500,000        500,000
146 A Hồ Chí Thắng Đại diện BLL TT Sịa            500,000        500,000
147 Hồ Thị Hoài (Con a Tạo Đ 10            300,000        300,000
148 Hoàng Đăng Phước Ấn (có 500k ủng hộ riêng cho ca sĩ)+ Khánh An (Con AC Ánh+ Khuyên)          1,000,000     1,000,000
149 Hoàng Đăng Phước Bảo + Ngọc Diệu (Con A C Khuyên+ Ánh)            300,000        300,000
150 Đào Ngọc Hòa (Con chú Cứ) Đ 9.        100,000        100,000          200,000
151 Đoàn Quang Long        100,000        100,000          200,000
152 Võ Chánh + Ngọc Quý            500,000        500,000
153 Hội Đồng Hương làng An Gia         1,000,000     1,000,000
154 Hội Đồng Hương làng Đức Trọng         1,000,000     1,000,000
155                         -  
156                         -  
157                         -  
158                         -  
  Tổng cộng     5,200,000     7,800,000    44,800,000    57,800,000

Bà con có thể ủng hộ, đóng góp quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản sau:

Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây
Nội dung: Ông (bà)......đóng góp/ủng hộ quỹ ban liên lạc langsontung.
Nếu đóng góp cho website thì ghi: Ông (bà)......Đóng góp kinh phí xây dựng website langsontung.vn
 
Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện
Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07  
Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM
Sau khi chuyển, nhớ báo cho Thiện qua số điện thoại 0907 156 079 hoặc skype: thiendmskype . Nhận được sự đóng góp của anh chị Thiện sẽ cập nhật lên ở đây để anh chị em được rõ.

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây