Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 3 ngày 01/11/2015

Thứ ba - 22/11/2022 21:57
Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 3 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 01/11/2015 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Ngoài ra, năm nay BLL còn mời ca sĩ và một số danh hài đến giao lưu tại buổi họp đồng hương Làng Sơn Tùng ở Phía Nam.

Tôi xin được trân trọng cám ơn và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày càng phát đạt đến bà con gần xa. Đồng thời xin được báo cáo chi tiết sự ủng hộ đóng góp tại buổi họp để bà con được rõ.

Tổng hợp như sau:

  QUỸ THƯỜNG NIÊN CƠM TRƯA KHÁC TỔNG CỘNG
Phí thành viên                    4,500,000     4,100,000          8,600,000
Ủng hộ                    8,400,000            8,400,000
          
Tổng cộng                  12,900,000     4,100,000          17,000,000
         
Ghi chú:        
- Có một số anh em đóng bổ sung quỹ thường niên của năm 2, Văn Hữu Hoàng đóng bù 3 năm
- Tiền cơm trưa chỉ thu đối với thành viên có tham gia hội họp (ngoài quy chế.), 
Tổng chi phí cho bữa trưa là chờ quyết toán (gần 60 người) , bà con tham dự đóng 100k/người (được 4.1tr)
phần thiếu còn lại sẽ trích quỹ BLL và do một số mạnh thường quân góp để bù.
Tình hình chung năm nay anh em bận nhiều việc gia đình nên đi không đầy đủ so với các năm trước, cánh Bình Phước, Đồng Nai và miền Tây chỉ lác đác một vài người tham dự.

Tình hình thu chi quỹ của Ban liên lạc trong năm sẽ được cập nhật bằng 1 báo cáo khác.

Chi tiết từng thành viên đóng góp như sau:

STT HỌ VÀ TÊN QUỸ THƯỜNG NIÊN BLL KHÁC TỔNG
PHÍ NĂM ỦNG HỘ CỘNG CƠM   CỘNG
BLL TRƯA  
1  ĐOÀN QUANG MINH                    -                     -  
2  VĂN BẠCH LA                    -                     -  
3  Văn Vân Tùng                    -                     -  
4  VĂN HÙNG                    -                     -  
5  VĂN BÍCH      100,000     300,000       400,000     100,000         500,000
6  Văn Hữu Kiêm      100,000     300,000       400,000     100,000         500,000
7  ĐOÀN QUANG HỒI      100,000     300,000       400,000     100,000         500,000
8  ĐOÀN XUÂN QuỐC      100,000     300,000       400,000     100,000         500,000
9  ĐOÀN MINH THIỆN      100,000         100,000     100,000         200,000
10  HỒ VĂN MINH      100,000         100,000     100,000         200,000
11  HỒ VĂN LUYỆN  100,000            100,000 100,000           200,000
12  HỒ VĂN TUYẾN      100,000         100,000     100,000         200,000
13  HỒ CHÍNH (bs phí năm 2)     200,000         200,000     100,000         300,000
14  HỒ TÂN (Đội 8)                    -                     -  
15  HỒ HẬU      100,000         100,000     100,000         200,000
16  ĐOÀN QUỐC BÌNH                    -                     -  
17  HỒ THUẤN      100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
18  HỒ HỮU TÂN      100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
19  ĐOÀN  LẬP (C Thanh)      100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
20  ĐOÀN QUANG BỬU                    -                     -  
21  Hồ Hữu Châu                   -                     -  
22  ĐÀO CƯỜNG      100,000     200,000       300,000     100,000         400,000
23  VĂN ĐÌNH MINH NGỌC      100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
24  VĂN ĐÌNH MINH TẤN                    -                     -  
25  ĐOÀN PHƯỚC SANG                    -                     -  
26  Trần Đình Anh (SÀI Đ8)                    -                     -  
27  Trần Đình Sum (Đỏ Đ8)      100,000     300,000       400,000     100,000         500,000
28  ĐOÀN QUANG THÀNH                    -                     -  
29  VĂN TIN                    -                     -  
30  ĐOÀN THANH VŨ                    -                     -  
31  VĂN HỮU VŨ      100,000     100,000       200,000           200,000
32  ĐOÀN MINH      100,000         100,000     200,000         300,000
33  VĂN HỮU TÀI                    -                     -  
34  Trần Thanh Tiến                    -                     -  
35  Văn Tri Kỹ                    -                     -  
36  Hồ Võ Thanh Bình                    -                     -  
37  Đoàn Phước Kỳ      100,000         100,000     100,000         200,000
38  Đoàn phước Thiện                    -                     -  
39  Đoàn Phước Dương                    -                     -  
40  Đoàn Phước Lượng                    -                     -  
41  Hồ Thành                    -                     -  
42  Đoàn Quang Cần      100,000         100,000     100,000         200,000
43  Đoàn Quánh      100,000         100,000     100,000         200,000
44  Đoàn Quang Lập      100,000         100,000     100,000         200,000
45  Đoàn Hải      100,000     200,000       300,000     100,000         400,000
46  Hồ Hữu Phong                    -                     -  
47  Đoàn Viết Dũng      100,000         100,000     100,000         200,000
48  Đoàn Viết Lộc                    -                     -  
49  Văn Hữu Nhật      100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
50  Văn Hữu Nhơn      100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
51  Đoàn Huyên      100,000         100,000     100,000         200,000
52  Đoàn Quang Tuấn                    -                     -  
53  Lê Quốc Huy                    -                     -  
54  Văn Hữu Hiệp                    -                     -  
55  Đoàn Toại      100,000     300,000       400,000     100,000         500,000
56  Hồ Đăng Tỉnh      100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
57  Hồ Sơn      100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
58  Đoàn Phước Toàn                    -                     -  
59  Đoàn Phước Tường                    -                     -  
60  Văn Hữu Thanh                    -                     -  
61  Hồ Đăng Thông                     -                     -  
62  Hồ Đăng Sáu                    -                     -  
63  Hồ Đăng Thanh                     -                     -  
64  Hồ Mai Đăng Khoa                    -                     -  
65  Đoàn Phước Nguyên                     -                     -  
66  Hồ Ngà                    -                     -  
67  Đoàn Anh                    -                     -  
68  Văn Xuân Tần                    -                     -  
69  Đoàn Quang Trường                    -                     -  
70  Đoàn Phước Lĩnh                    -                     -  
71  Đoàn Phước Sáng                    -                     -  
72  Hồ Hữu Viện                    -                     -  
73  Hồ Hữu Nghị                    -                     -  
74  Đoàn Khôi                    -                     -  
75  Văn Hữu Tường                    -                     -  
76  Hồ Quang Trung                    -                     -  
77  Hoàng Cơ                    -                     -  
78  Đoàn Quang Nhân                    -                     -  
79  Hoàng Xuân Khoa                    -                     -  
80  Hồ Minh Quang                    -                     -  
81  Trần Quang Vũ                    -                     -  
82  Đoàn Quang Hào                    -                     -  
83  Văn Xuất                    -                     -  
84  Văn Hữu Hoàng (3 năm)     300,000         300,000           300,000
85  Hồ Việt                    -                     -  
86  Hồ Tuất      100,000     300,000       400,000     100,000         500,000
87  Văn Quốc Bửu      100,000     200,000       300,000     100,000         400,000
88  Hồ Đăng Bằng                    -                     -  
89  Hồ Hữu Tuấn                    -                     -  
90  Hồ Xuân Phương      100,000         100,000     100,000         200,000
91  Hồ Thị Lệ Hằng                    -                     -  
92  Đoàn Đức                    -                     -  
93  Đoàn Quang Hiệp                    -                     -  
94  Văn Hữu Viên                    -                     -  
95  Đoàn Viết Triều                    -                     -  
96  Đoàn Viết Dương                    -                     -  
97  Văn Hữu Tình                    -                     -  
98 Đoàn Phước Thịnh     100,000     100,000       200,000     100,000         300,000
99 Đoàn Quốc Thạnh     100,000         100,000     100,000         200,000
100 Đoàn Quang Dũng     100,000         100,000     100,000         200,000
101 Hồ Văn Dương     100,000         100,000     100,000         200,000
102 Hồ Đăng Uyên     100,000         100,000     100,000         200,000
103 Nguyễn Tin (Ồ Ồ)     100,000         100,000     100,000         200,000
104 Nguyễn Toàn (Ồ Ồ)     100,000         100,000     100,000         200,000
105 Hồ Hữu Huy     100,000         100,000     100,000         200,000
               
               
               
               
               
               
   CỘNG TV   4,500,000  3,700,000    8,100,000  4,100,000    12,300,000
   KHÁCH MỜI               -    4,700,000    4,700,000             -        4,700,000
1 VC Hồ Thị Lan+ a Dũng       200,000       200,000           200,000
2 Bà Văn Thị Hoa (785/74 Nguyễn Kiệm, GV)       300,000       300,000           300,000
3 Bà Đoàn Thị Bích       500,000       500,000           500,000
4 VC anh chị Hồ Thị Khuyên-Hoàng Đăng Ánh       500,000       500,000           500,000
5 VC anh chị Hồ Thị Thủy Tài-David Dũng       300,000       300,000           300,000
6 Hồ Thị Thảo       300,000       300,000           300,000
7 Hồ Thị Gái       400,000       400,000           400,000
8 GĐ Anh chị Hồ Quang Lập (Mỹ Thạnh)       700,000       700,000           700,000
9 GĐ Anh chị Văn Thị Vân       500,000       500,000           500,000
10 Anh chị Huyền-Lực (Nhà hàng Sóc Sun- DQH)   1,000,000  

1,000,000  

                  1,000,000  
11                     -                     -  
12                     -                     -  
13                     -                     -  
14                     -                     -  
15                     -                     -  
16                     -                     -  
17                     -                     -  
18                     -                     -  
19                     -                     -  
20                     -                     -  
21                     -                     -  
               
   TỔNG CỘNG   4,500,000  8,400,000  12,800,000  4,100,000    17,000,000

Ghi chú:

Hồ Hữu Châu đã đóng luôn 3 năm trong năm đầu tiên. 

Đã tạm trích quỹ 2tr để phong bì cho nhóm ca sĩ, hài kịch (4 người).Chưa thanh toán tiền ăn trưa.
Đây là danh sách thực đóng tại buổi họp và chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu có sự sai sót nào xin bà con gọi điện phản hồi cho tôi để đính chính lại nhé. Cám ơn.

Danh sách này cập nhật đến 09/11/2015. Sau thời điểm này, mọi bổ sung chỉnh sửa sẽ được chúng tôi cập nhật ở mục Báo cáo thu chi quỹ năm 2015-2016

 

Tài khoản nhận đóng góp như sau:

Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện

Số tài khoản (VND) : 025 1001 43 43 41

Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bình Tây

Nội dung: Đóng góp/ủng hộ quỹ langsontung.

Trường hợp muốn ủng hộ kinh phí xây dựng web thì ghi như sau: ủng hộ kinh phí làm website langsontung.vn

 

Nếu đóng góp bằng USD thì có thể chuyển vào số tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Đoàn Minh Thiện

Số tài khoản (USD) : 007 1375 50 99 07

Tại: Ngân hàng Vietcombank, Chi Nhánh TPHCM

Tình hình thu chi luôn được cập nhật trong bài này, anh chị em luôn update để biết nhé.

ACE có thể confirm/contact qua skype: thiendmskype

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây