Qui chế tạm thời Ban liên lạc đồng hương Làng Sơn Tùng

Thứ ba - 22/11/2022 21:24
Dưới đây là phác thảo sơ bộ về qui chế hoạt động Ban liên lạc đồng hương Làng Sơn Tùng, anh em đọc và góp ý nhé.(Thực hiện bởi: Đoàn Quang Hồi-Hồ Văn Luyện – Tháng 11/2013)

QUY CHẾ TẠM THỜI

Của Ban Liên Lạc Đồng Hương Làng Sơn Tùng

tại TP. Hồ Chí Minh và các Tỉnh Phía Nam.

CHƯƠNG I

Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu

Điều 1:

Xuất phát từ việc phát huy truyền thống của quê hương Làng Sơn Tùng và thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, yêu quê hương xứ sở nơi chôn nhau cắt rốn của những người vì nhiều lý do khác nhau đã xa quê hương Sơn Tùng, nay thành lập ban liên lạc với danh xưng là Ban Liên Lạc Đồng hương Làng Sơn Tùng tại TP.Hồ Chí Minh và các Tỉnh Phía Nam.

Điều 2:

- Ban Liên Lạc Đồng hương Làng Sơn Tùng tổ chức với mục đích liên lạc, vận động và tập hợp những người đồng hương, quê quán ở Làng Sơn Tùng, nay đang công tác ở TP Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, Việt kiều ở nước ngoài, v.v… tự nguyện tán thành quy chế tạm thời này, nhằm giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái trong cuộc sống, trong sản xuất, kinh doanh với mục đích:

+ Gắn kết một cách bình Đẳng và thân ái với nhau trên cơ sở trân trọng, nâng niu tình nghĩa quê hương, chia sẻ tình cảm và hỗ trợ nhau chân thành trong cuộc sống.

+ Hoạt động của Đồng hương là hoạt động không vụ lợi, giúp đỡ nhau và luôn hướng về cội nguồn, góp phần làm rạng rỡ quê hương.

+ Hỗ trợ và góp sức xây dựng quê hương phát triển khi có điều kiện về tài chính.

+ Xây đắp tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết, đùm bọc, tương trợ và gắn bó tạo điều kiện tiếp sức, động viên nhau trong đời sống hàng ngày.

+ Chung lòng, chung sức giữ gìn, làm gương và động viên con em mình phát huy  truyền thống tốt đẹp của quê hương Sơn Tùng trong mọi lĩnh vực.

- Quan hệ mật thiết, gắn bó thân thương với bà con nhân dân quê hương Làng Sơn Tùng.

- Xây dựng trang Web cho Làng: WWW.langsontung.vn

 

CHƯƠNG II

Tổ chức, hội viên, nghĩa vụ, quyền lợi

Điều 3:

- Ban Liên Lạc Đồng hương Làng Sơn Tùng tổ chức và điều hành bởi một Ban Đại Diện (BĐD) do toàn thể hội viên bầu cử ra. Số lượng gồm 1 Trưởng ban, 2 Phó ban, 1 Thủ quỹ, 1 Thư ký.

- Mỗi nhiệm kỳ là 3 năm.

Điều 4:

- Hoạt động của Ban Đại Diện Ban Liên Lạc Đồng hương Làng Sơn Tùng làm việc theo nguyên tắc dân chủ tập trung, thiểu số phục tùng đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các quyết nghị của Ban phải được biểu quyết theo đa số, ghi vào sổ biên bản. Tiền bạc phải có sổ sách thu chi do Thủ quỹ giữ và gửi vào Ngân hàng.

- Sinh hoạt BĐD sẽ định kỳ hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng v.v…

Điều 5:

- Họp mặt toàn thể mỗi năm một lần để nghe BĐD báo cáo công tác năm qua, phương hướng công tác năm tới, báo cáo thu chi tài chính v.v… và đề cử Ban Liên Lạc (BLL) mới vào cuối mỗi nhiệm kỳ.

- Tất cả công việc liên quan đến chủ trương, chính sách, quyền lợi chính đáng của thành viên phải được bàn bạc dân chủ, có quyết nghị của tập thể trước khi thực hiện, không một ai tự ý làm theo ý cá nhân mình.

Điều 6: Hội viên

- Tất cả công dân Việt Nam quê quán tại Làng Sơn Tùng (ông, bà, cha, mẹ, con cháu trong hộ) nay đang sinh sống làm ăn, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, về hưu v.v… tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, Việt kiều người Làng Sơn Tùng ở nước ngoài, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc, nam nữ v.v.. tự nguyện, tán thành quy chế Ban Liên Lạc Đồng hương Làng Sơn Tùng đều có thể kết nạp làm hội viên được BĐD công nhận.

- Hội viên danh dự là những người có nhiều đóng góp, giúp đỡ xây dựng Ban, được BĐD mời gia nhập.

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên:

- Hội viên có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tạm thời của Ban. Tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt, công tác của Ban do BĐD triệu tập. Ngoài bản thân mình, hội viên còn phải động viên con em trong gia đình ( nhất là các cháu Thanh niên có trình độ khoa học kỹ thuật v.v…) thân hữu bạn bè gia nhập Ban để phát huy tính kế thừa, tinh thần truyền thống tốt đẹp của đồng hương Làng Sơn Tùng.

- Hội viên đóng góp hội phí đúng quy định (hội phí sẽ do BĐD trao đổi quyết định).

- Hội viên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần, vật chất, tạo tình cảm gắn bó giữa những người đồng hương trong Làng, giới thiệu kết nạp hội viên mới.

- Hội viên có quyền bầu cử, ứng cử và đề cử người vào BĐD.

- Hội viên được tham gia thảo luận, biểu quyết, phê bình, chất vấn BĐD về những việc làm của Ban.

- Hội viên được hưởng những quyền lợi:

+ Thăm viếng, giúp đỡ khi đau ốm, bệnh tật.. hay những lúc khó khăn, đặc biệt về đời sống (nếu có điều kiện).

+ Được thông báo tình hình thời sự, nhất là tình hình của Quê nhà.

- Hội viên được tự do xin ra khỏi ban, nếu có lý do chính đáng vì dời nhà đi xa, muốn ra khỏi Ban thì báo cáo để BĐD xét giải quyết.

- Hội viên danh dự được quyền tham gia phát biểu, thảo luận về mọi sinh hoạt của Ban, nhưng không được bầu cử, ứng cử và biểu quyết.

- Hội viên vi phạm quy chế, không tham gia đều đặn sinh hoạt mà không có lý do chính đáng, vô tình hay cố tình làm mất uy tín của Ban, vi phạm pháp luật nhà nước thì tùy trường hợp nặng nhẹ, BĐD sẽ quyết định các hình thức phê bình, cảnh cáo hoặc khai trừ ra khỏi Ban.

CHƯƠNG III

Tài chính của Ban Liên Lạc Đồng hương Làng Sơn Tùng

Điều 8:

- Các khoản thu tài chính của Ban gồm có:

+ Hội phí của Hội viên đóng góp.

+ Các khoản thu của Hội viên danh dự đóng góp, bà con ủng hộ hay các Công ty, cơ sở sản xuất ủng hộ.

+ Khoản thu từ khoản tiền gởi tiết kiệm Ngân hàng (nếu có).

+  Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân đồng hương ở trong và ngoài nước.

- Các khoản chi của Ban gồm có:

+ Chi phí về hành chánh, thuê mướn nơi hội họp.

+ Trợ cấp khó khăn, thăm viếng người già khi đau ốm, tai nạn, đám tang.

+ Việc Làng tế lễ: nên hạng chế, tùy cơ ứng biến có thể hỗ trợ 3 năm/1 lần cho tế lễ.

+ Chi phí về tổ chức, họp mặt đầu năm…

- Đặc biệt: không được dùng quỹ của Hội để ăn nhậu.

Hằng kỳ, hoặc cuối năm BĐD phải báo cáo công khai tài chính, quyết toán thu chi trước cuộc họp.

CHƯƠNG IV

Điều khoản chung

Điều 9:

1-      Ban Liên Lạc Đồng hương Làng Sơn Tùng tạm thời hoạt động chưa chính thức.

2-      Đối với Ban lãnh đạo của Làng tại Quê nhà, Ban Liên Lạc Đồng hương Sơn Tùng tại TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm thường xuyên liên lạc và giữ mối quan hệ mật thiết để nắm bắt kịp thời tình hình các mặt về xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại quê hương để thông báo cho hội viên biết trong các buổi họp, v.v..

Điều 10: Bản quy chế tạm thời này được thông qua ở cuộc họp toàn thể hội viên BLL ngày 16.11.2013 và có hiệu lực ngay trong nội bộ kể từ ngày này. 

Phụ lục 1: Danh sách Ban Liên lạc danh dự

1-      Ông: Văn Hữu Kiêm – Trưởng Ban

2-      Ông: Văn Hữu Bích – Phó Ban

3-      Ông: Đoàn Quang Minh – Phó Ban

4-      Ông: Văn Bạch La –Phó Ban

Phụ lục 2: Danh sách Ban Liên lạc nhiệm kỳ 1 năm 2013-2015

1-      Ông: Đoàn Xuân Quốc – Trưởng Ban (Phụ trách mảng kinh tế).

2-      Ông: Đoàn Quang Hồi – Phó Ban (Phụ trách đối ngoại).

3-      Ông: Hồ Văn Luyện – Phó Ban.

4-      Ông: Đoàn Minh Thiện – Thủ Quỹ.

5-      Ông: Đoàn Quang Bửu – Thư Ký.

Phụ lục 3: Phân công phụ trách liên lạc các tổ Đồng hương theo cụm Dân cư

1-      Ông: Đoàn Huyên – Phụ Trách khu vực Bình Dương.

2-      Ông: Hồ Văn Minh – Phụ Trách khu vực TP. Hồ Chí Minh.

3-      Ông: Đoàn Phước Dương – Phụ Trách khu vực Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu.

4-      Ông: Đoàn Thanh Vũ – Phụ Trách khu vực Bình Phước.

5-      Ông: Trần Thanh Tiến – Phụ Trách khu vực Đồng Xoài.

6-      Ông: Hồ Đăng Thông – Phụ Trách khu vực Đà Lạt. (Thay Hồ Đăng Anh Khoa)

7-      Ông: Đoàn Quang Hào – Phụ Trách khu vực Gia Lai .

8-      Ông: Đoàn Phước Hiền – Phụ Trách khu vực Đà Nẵng. (Bổ sung tháng 10/2014)

9-      Ông: Đoàn Quang Lợi – Phụ Trách khu vực Tây Nguyên. (Bổ sung ngày 27/10/2014)

 

Quy chế này do Đoàn Quang Hồi – tham khảo + soạn lại cho sát với thực tế…..rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các chú, anh em.

Tác giả: minhtuan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây