Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 183,830 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 14:35
windows7 156,455 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 12:50
windowsnt 71,281 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 14:31
windowsnt2 33,612 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 13:06
linux2 17,958 Thứ bảy, 08 Tháng Năm 2021 22:32
linux3 16,023 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 12:41
windowsxp2 11,806 Thứ sáu, 07 Tháng Năm 2021 15:13
macosx 6,435 Chủ nhật, 09 Tháng Năm 2021 08:30
windows8 3,082 Thứ ba, 04 Tháng Năm 2021 16:14
windowsvista 1,743 Thứ tư, 24 Tháng Ba 2021 03:41
windows2k 1,054 Chủ nhật, 02 Tháng Năm 2021 10:11
windows 830 Thứ sáu, 16 Tháng Tư 2021 05:20
windows98 409 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 00:55
windows2003 162 Thứ năm, 01 Tháng Tư 2021 02:11
windows95 103 Thứ hai, 12 Tháng Tư 2021 09:02
windowsxp 83 Thứ ba, 19 Tháng Hai 2019 06:34
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 18:55
windowsce 12 Chủ nhật, 06 Tháng Một 2019 10:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 11:14
freebsd 7 Thứ hai, 22 Tháng Tám 2016 11:10
openbsd 3 Thứ tư, 21 Tháng Tư 2021 13:24
freebsd2 2 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 05:05