Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
linux2 809,044 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 13:13
macosx 438,480 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 14:09
windows7 348,725 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 14:01
Unspecified 272,580 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 14:10
windowsnt2 239,915 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 14:02
windowsnt 94,500 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 14:08
windows8 60,588 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 13:47
windowsxp2 49,837 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 12:44
windowsvista 30,202 Thứ bảy, 14 Tháng Năm 2022 20:08
windows2003 25,935 Thứ sáu, 01 Tháng Tư 2022 22:41
linux3 24,614 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2022 14:00
openbsd 13,057 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 05:38
windows2k 1,068 Thứ ba, 01 Tháng Hai 2022 07:58
windows 851 Thứ hai, 09 Tháng Năm 2022 12:50
windows98 414 Thứ sáu, 14 Tháng Một 2022 04:11
windows95 109 Thứ hai, 08 Tháng M. một 2021 00:18
windowsxp 84 Thứ tư, 13 Tháng Tư 2022 08:26
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 18:55
windowsce 12 Chủ nhật, 06 Tháng Một 2019 10:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 11:14
macppc 8 Thứ sáu, 14 Tháng Một 2022 04:10
freebsd 8 Thứ hai, 09 Tháng Năm 2022 10:06
netbsd2 2 Thứ tư, 23 Tháng Ba 2022 15:55
freebsd2 2 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 05:05
os2 1 Thứ sáu, 17 Tháng Chín 2021 20:15