Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 171,080 Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 16:58
windows7 154,312 Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 14:51
windowsnt 65,245 Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 16:53
windowsnt2 32,391 Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 15:31
linux2 15,687 Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 09:16
linux3 14,164 Chủ nhật, 17 Tháng Một 2021 13:38
windowsxp2 11,708 Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 12:41
macosx 6,232 Chủ nhật, 17 Tháng Một 2021 22:39
windows8 3,071 Chủ nhật, 17 Tháng Một 2021 17:04
windowsvista 1,729 Thứ bảy, 26 Tháng M. hai 2020 02:32
windows2k 1,033 Chủ nhật, 27 Tháng M. hai 2020 06:41
windows 816 Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2020 11:11
windows98 408 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 03:06
windows2003 153 Thứ hai, 14 Tháng M. hai 2020 19:05
windows95 97 Chủ nhật, 27 Tháng M. hai 2020 02:41
windowsxp 83 Thứ ba, 19 Tháng Hai 2019 06:34
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 18:55
windowsce 12 Chủ nhật, 06 Tháng Một 2019 10:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 11:14
freebsd 7 Thứ hai, 22 Tháng Tám 2016 11:10
freebsd2 2 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 05:05
openbsd 2 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 04:24