Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
windows7 197,009 Thứ sáu, 22 Tháng Mười 2021 09:50
Unspecified 195,946 Thứ sáu, 22 Tháng Mười 2021 09:54
windowsnt 77,146 Thứ sáu, 22 Tháng Mười 2021 09:47
windowsnt2 36,459 Thứ sáu, 22 Tháng Mười 2021 02:03
linux3 22,817 Thứ sáu, 22 Tháng Mười 2021 04:09
linux2 20,155 Thứ năm, 21 Tháng Mười 2021 21:24
windowsxp2 12,178 Thứ tư, 20 Tháng Mười 2021 18:53
macosx 7,180 Thứ năm, 21 Tháng Mười 2021 11:19
windows8 4,289 Thứ sáu, 22 Tháng Mười 2021 09:52
windowsvista 2,152 Thứ sáu, 08 Tháng Mười 2021 09:28
windows2k 1,062 Thứ ba, 12 Tháng Mười 2021 01:08
windows 830 Thứ sáu, 16 Tháng Tư 2021 05:20
windows98 409 Thứ sáu, 22 Tháng Một 2021 00:55
windows2003 212 Thứ bảy, 16 Tháng Mười 2021 06:20
windows95 106 Thứ năm, 24 Tháng Sáu 2021 11:47
windowsxp 83 Thứ ba, 19 Tháng Hai 2019 06:34
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 18:55
windowsce 12 Chủ nhật, 06 Tháng Một 2019 10:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 11:14
freebsd 7 Thứ hai, 22 Tháng Tám 2016 11:10
openbsd 4 Thứ bảy, 16 Tháng Mười 2021 06:20
macppc 2 Chủ nhật, 17 Tháng Mười 2021 11:10
freebsd2 2 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 05:05
os2 1 Thứ sáu, 17 Tháng Chín 2021 20:15
netbsd2 1 Thứ hai, 18 Tháng Mười 2021 07:02