Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Unspecified 163,830 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 15:05
windows7 151,846 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:47
windowsnt 60,861 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 13:34
windowsnt2 31,371 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:09
linux2 14,820 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 08:51
linux3 13,157 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:09
windowsxp2 11,541 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:33
macosx 6,014 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 21:25
windows8 2,998 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 08:09
windowsvista 1,702 Thứ bảy, 24 Tháng Mười 2020 10:33
windows2k 1,007 Thứ hai, 19 Tháng Mười 2020 04:12
windows 813 Thứ bảy, 17 Tháng Mười 2020 18:12
windows98 408 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 03:06
windows2003 141 Thứ tư, 21 Tháng Mười 2020 19:44
windowsxp 83 Thứ ba, 19 Tháng Hai 2019 06:34
windows95 75 Thứ sáu, 16 Tháng Mười 2020 06:46
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 18:55
windowsce 12 Chủ nhật, 06 Tháng Một 2019 10:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 11:14
freebsd 7 Thứ hai, 22 Tháng Tám 2016 11:10
freebsd2 2 Thứ sáu, 15 Tháng Hai 2019 05:05
openbsd 2 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 04:24