Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 206,441 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 15:16
Viet Nam VN 124,707 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 15:53
Reserved ZZ 66,189 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 16:12
Russian Federation RU 42,214 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 15:56
Ukraine UA 34,607 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:47
France FR 30,011 Thứ hai, 26 Tháng Mười 2020 01:13
Germany DE 27,152 Chủ nhật, 25 Tháng Mười 2020 10:36
China CN 15,553 Thứ hai, 26 Tháng Mười 2020 00:57
United Kingdom GB 9,670 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 09:55
Sweden SE 4,753 Thứ năm, 08 Tháng Mười 2020 01:37
Canada CA 3,899 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 07:00
Italy IT 3,454 Thứ bảy, 24 Tháng Mười 2020 01:36
Greece GR 2,625 Thứ hai, 26 Tháng Mười 2020 00:05
Romania RO 2,181 Thứ sáu, 23 Tháng Mười 2020 03:08
Netherlands NL 1,866 Thứ sáu, 23 Tháng Mười 2020 19:35
Poland PL 1,650 Thứ tư, 21 Tháng Mười 2020 02:15
Czech Republic CZ 1,461 Thứ tư, 21 Tháng Mười 2020 03:37
Republic Of Moldova MD 1,324 Thứ tư, 14 Tháng Mười 2020 23:11
Brazil BR 1,215 Thứ ba, 22 Tháng Chín 2020 20:40
Hungary HU 1,022 Thứ ba, 08 Tháng Chín 2020 01:50
Australia AU 959 Chủ nhật, 04 Tháng Mười 2020 16:16
Hong Kong HK 901 Thứ bảy, 03 Tháng Mười 2020 00:44
Denmark DK 813 Thứ tư, 16 Tháng Chín 2020 14:01
European Union EU 661 Thứ bảy, 10 Tháng Mười 2020 00:37
Finland FI 654 Thứ năm, 01 Tháng Mười 2020 21:20
Taiwan TW 631 Thứ sáu, 17 Tháng Bảy 2020 05:35
South Africa ZA 586 Thứ tư, 14 Tháng Mười 2020 01:39
Slovenia SI 530 Thứ bảy, 19 Tháng Chín 2020 01:33
Indonesia ID 525 Thứ năm, 15 Tháng Mười 2020 08:55
India IN 501 Chủ nhật, 11 Tháng Mười 2020 17:33
Thailand TH 475 Thứ tư, 07 Tháng Mười 2020 15:05
Republic Of Korea KR 471 Thứ hai, 14 Tháng Chín 2020 23:00
Estonia EE 397 Thứ hai, 19 Tháng Mười 2020 16:35
Portugal PT 394 Thứ hai, 21 Tháng Chín 2020 20:55
Lithuania LT 384 Thứ ba, 08 Tháng Chín 2020 04:14
Switzerland CH 295 Thứ năm, 24 Tháng Chín 2020 08:02
Turkey TR 290 Thứ bảy, 10 Tháng Mười 2020 18:45
Belarus BY 275 Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 01:58
Japan JP 263 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2020 17:31
Mexico MX 205 Thứ ba, 06 Tháng Mười 2020 21:05
Chile CL 199 Thứ ba, 26 Tháng Năm 2020 21:58
Islamic Republic Of Iran IR 195 Chủ nhật, 21 Tháng Sáu 2020 14:09
Albania AL 195 Thứ năm, 08 Tháng Mười 2020 16:11
Austria AT 191 Thứ sáu, 23 Tháng Mười 2020 21:53
Ireland IE 189 Thứ hai, 21 Tháng Chín 2020 23:19
Iceland IS 189 Thứ hai, 03 Tháng Tám 2020 00:26
Spain ES 176 Thứ ba, 13 Tháng Mười 2020 01:53
Singapore SG 175 Thứ ba, 17 Tháng M. hai 2019 06:21
Croatia HR 161 Thứ năm, 11 Tháng Sáu 2020 14:19
Malaysia MY 158 Thứ sáu, 02 Tháng Mười 2020 08:19