Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
chrome 190,985 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 16:38
mozilla2 135,303 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 16:11
bots 109,809 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 16:28
firefox 97,166 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 12:52
Mobile 35,196 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 16:06
Unknown 29,537 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 16:41
safari 11,322 Statistics image Chủ nhật, 17 Tháng Một 2021 22:39
explorer 4,209 Statistics image Thứ bảy, 09 Tháng Một 2021 06:31
curl 1,774 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 07:21
opera 1,455 Statistics image Chủ nhật, 27 Tháng M. hai 2020 00:45
mozilla 482 Statistics image Chủ nhật, 17 Tháng Một 2021 09:24
netscape2 290 Statistics image Chủ nhật, 27 Tháng M. hai 2020 06:41
aol 48 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 01:52
crazybrowser 33 Statistics image Thứ sáu, 11 Tháng Một 2019 03:01
lynx 32 Statistics image Thứ sáu, 23 Tháng Ba 2018 16:35
avantbrowser 16 Statistics image Thứ năm, 08 Tháng Hai 2018 21:03
deepnet 10 Statistics image Thứ ba, 01 Tháng Một 2019 02:13
maxthon 7 Statistics image Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 18:18
k-meleon 2 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Một 2020 01:42
konqueror 2 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Bảy 2020 22:29