Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
chrome 182,074 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:47
mozilla2 129,056 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 13:07
bots 108,700 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 10:28
firefox 97,012 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 09:55
Mobile 33,333 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 11:56
Unknown 28,515 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:50
safari 10,341 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:09
explorer 4,151 Statistics image Thứ ba, 27 Tháng Mười 2020 02:57
curl 1,770 Statistics image Chủ nhật, 18 Tháng Mười 2020 21:56
opera 1,350 Statistics image Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 14:33
mozilla 478 Statistics image Thứ hai, 19 Tháng Mười 2020 11:19
netscape2 236 Statistics image Thứ hai, 19 Tháng Mười 2020 04:12
aol 48 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 01:52
crazybrowser 33 Statistics image Thứ sáu, 11 Tháng Một 2019 03:01
lynx 32 Statistics image Thứ sáu, 23 Tháng Ba 2018 16:35
avantbrowser 16 Statistics image Thứ năm, 08 Tháng Hai 2018 21:03
deepnet 10 Statistics image Thứ ba, 01 Tháng Một 2019 02:13
maxthon 7 Statistics image Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 18:18
k-meleon 2 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Một 2020 01:42
konqueror 2 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Bảy 2020 22:29