Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
chrome 236,567 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 23:29
mozilla2 154,172 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 22:43
bots 113,470 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 13:11
firefox 100,244 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 19:36
Mobile 40,555 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 20:39
Unknown 33,459 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 23:33
safari 19,428 Statistics image Thứ tư, 15 Tháng Chín 2021 05:35
explorer 4,436 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 21:55
mozilla 3,033 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Chín 2021 07:26
curl 1,790 Statistics image Chủ nhật, 19 Tháng Chín 2021 03:29
opera 1,575 Statistics image Thứ năm, 16 Tháng Chín 2021 17:32
k-meleon 478 Statistics image Thứ tư, 15 Tháng Chín 2021 06:17
netscape2 357 Statistics image Thứ năm, 09 Tháng Chín 2021 09:38
aol 48 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 01:52
crazybrowser 33 Statistics image Thứ sáu, 11 Tháng Một 2019 03:01
lynx 32 Statistics image Thứ sáu, 23 Tháng Ba 2018 16:35
avantbrowser 16 Statistics image Thứ năm, 08 Tháng Hai 2018 21:03
deepnet 10 Statistics image Thứ ba, 01 Tháng Một 2019 02:13
maxthon 7 Statistics image Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 18:18
netscape 5 Statistics image Thứ ba, 14 Tháng Chín 2021 09:43
konqueror 5 Statistics image Thứ năm, 09 Tháng Chín 2021 09:38
epiphany 1 Statistics image Thứ sáu, 13 Tháng Tám 2021 11:04