Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
chrome 159,234 Statistics image Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 04:28
mozilla2 119,683 Statistics image Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 01:27
bots 107,021 Statistics image Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 00:29
firefox 95,834 Statistics image Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 03:51
Mobile 30,168 Statistics image Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 04:21
Unknown 27,598 Statistics image Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 04:31
safari 6,743 Statistics image Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2020 00:02
explorer 4,063 Statistics image Thứ năm, 21 Tháng Năm 2020 04:50
curl 1,766 Statistics image Thứ sáu, 22 Tháng Năm 2020 00:16
opera 1,217 Statistics image Thứ sáu, 15 Tháng Năm 2020 14:38
mozilla 474 Statistics image Chủ nhật, 24 Tháng Năm 2020 17:02
netscape2 188 Statistics image Thứ hai, 11 Tháng Năm 2020 16:50
aol 48 Statistics image Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 01:52
crazybrowser 33 Statistics image Thứ sáu, 11 Tháng Một 2019 03:01
lynx 32 Statistics image Thứ sáu, 23 Tháng Ba 2018 16:35
avantbrowser 16 Statistics image Thứ năm, 08 Tháng Hai 2018 21:03
deepnet 10 Statistics image Thứ ba, 01 Tháng Một 2019 02:13
maxthon 7 Statistics image Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 18:18
k-meleon 2 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Một 2020 01:42
konqueror 1 Statistics image Thứ hai, 04 Tháng Ba 2019 10:34