Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
chrome 1,656,621 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 21:38
firefox 495,267 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 21:18
mozilla2 194,756 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 21:32
bots 116,341 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 21:32
explorer 93,282 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 11:38
safari 84,280 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 21:36
Unknown 46,010 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 21:39
Mobile 45,243 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 21:25
mozilla 43,662 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 18:12
konqueror 16,637 Statistics image Thứ sáu, 29 Tháng Tư 2022 19:54
epiphany 14,355 Statistics image Thứ tư, 25 Tháng Năm 2022 17:17
opera 14,325 Statistics image Thứ ba, 28 Tháng Sáu 2022 11:27
curl 1,804 Statistics image Thứ bảy, 18 Tháng Sáu 2022 19:54
k-meleon 478 Statistics image Thứ tư, 15 Tháng Chín 2021 06:17
netscape2 477 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Sáu 2022 20:15
aol 50 Statistics image Thứ năm, 25 Tháng M. một 2021 17:25
lynx 33 Statistics image Thứ sáu, 05 Tháng M. một 2021 05:16
crazybrowser 33 Statistics image Thứ sáu, 11 Tháng Một 2019 03:01
avantbrowser 16 Statistics image Thứ năm, 08 Tháng Hai 2018 21:03
netscape 15 Statistics image Thứ sáu, 14 Tháng Một 2022 04:10
deepnet 10 Statistics image Thứ ba, 01 Tháng Một 2019 02:13
maxthon 9 Statistics image Thứ bảy, 07 Tháng Năm 2022 01:17